Gezondheidsonderzoek Engelse bulldog

Waarom een gezondheidsonderzoek?

Het gezondheidsonderzoek bij de Engelse bulldog geeft inzicht in de gezondheid van het ras, inclusief erfelijke aspecten. Het is bedoeld om de gezondheid van de bulldog te verbeteren. Fokkers krijgen informatie over hun fokdieren, zodat zij bewuster bepaalde dieren wel of niet kunnen inzetten.

Verplicht

Het gezondheidsonderzoek is verplicht voor alle fokkers die lid zijn van de fokvereniging. Het kan plaatsvinden bij dieren vanaf 12 maanden.

Wat houdt het onderzoek in?

De honden worden aan de hand van een formulier op veel aspecten bekeken. Bij het onderzoek hoort onder andere een röntgenfoto van de luchtpijp en een onderzoek van de ogen, neus, longen, hart, botten, etcetera.

Verslag

We bespreken de bevindingen per onderdeel met de eigenaar en maken er een schriftelijk verslag van. U krijgt een genummerd origineel exemplaar mee naar huis waarop uw naam, adres en gegevens van de hond staan vermeld. Een kopie van dit onderzoek waarop alleen het onderzoeksnummer staat, wordt opgeslagen door de vereniging.

Bevoegd

Dierenartsen drs. M. Willems en drs. W. Winkelmolen zijn bevoegd om het gezondheidsonderzoek bij Engelse bulldoggen uit te voeren.

Meer informatie

Bel ons gerust voor meer informatie over dit onderzoek: 0475-485151. Of mail uw vraag naar: info@dierenkliniekecht.nl.

Kijk voor meer informatie ook op de site van de Engelse Bulldog Club Nederland: www.ebcn.nl.