Tips om een spoelworm-infectie te voorkomen

Wist u dat het heel belangrijk is om uw hond regelmatig te ontwormen? Zeker in een gezin met kleine kinderen. Kinderen hebben 2 tot 3 keer zoveel kans op astma wanneer zij een spoelworm-infectie hebben opgelopen. Kinderartsen erkennen dit als een onderschat probleem dat, gezien de potentiële ernstige gevolgen, veel meer aandacht zou moeten krijgen. Tijdens een uitgebreid recent onderzoek in de Britse stad Bristol werden in een gemiddeld stuk park van 1.5 bij 1.5 meter (het formaat van een picknickkleed) zo’n 4000 spoelworm-eitjes gevonden. Kinderen spelen graag in zandbakken, tuin, park, etc. Tijdens het spelen stoppen zij vaak hun handjes in de grond en in hun mond. Veel zandbakken worden niet afgedekt en bezocht door dieren als katten en honden, die geïnfecteerd kunnen zijn met spoelwormen. In de grond en in zand kunnen daardoor besmettelijke wormeitjes zitten, die gemakkelijk kunnen worden ingeslikt. Op die manier kunnen kinderen eenvoudig en ongemerkt een spoelworm-infectie oplopen.

8 belangrijke tips om eenvoudig een spoelworm-infectie te voorkomen:

Iedereen weet: voorkomen is beter dan genezen. Maar hoe voorkom je dat je kinderen, jezelf, je hond en je omgeving besmet raken met Toxocara canis, ook bekend als de spoelworm of de zandbakworm? Met deze tips verlaag je het risico op een spoelworm-infectie aanzienlijk.

Poep opruimen
Hondenpoep, iedereen weet dat het vies is. Maar beseft ook iedereen dat hondenpoep van Toxocara-geïnfecteerde honden en katten een gevaarlijk risico voor mensen en met name kleine kinderen vormt? Hondenpoep is één van de belangrijkste bronnen waardoor mensen geïnfecteerd raken met Toxocara, met alle gevolgen voor de volksgezondheid van dien. Opruimen dus die hondenpoep, voor de veiligheid van iedereen. 

Uitlaten
Laat je hond niet uit op kinderspeelplaatsen. Neem de ontlasting mee en deponeer deze na het uitlaten bij het normale huisafval (restafval) om besmetting van de omgeving te voorkomen.

Zandbakken
Dek zandbakken altijd af wanneer ze niet gebruikt worden. Vermijd onafgedekte zandbakken. Openbare zandbakken zouden verboden moeten worden wanneer ze niet afgedekt kunnen worden. Er zijn meerdere studies gedaan waarbij een openbare zandbak in de gaten werd gehouden met een observatiecamera. Ongelooflijk hoeveel katten er dagelijks langskomen die hun behoefte doen in de zandbak! Zij kunnen net als honden geïnfecteerd zijn met Toxocara, waarbij de eitjes via de ontlasting in de zandbak terecht komen. Kinderen kunnen die tijdens het spelen eenvoudig in de mond  krijgen en daardoor  geïnfecteerd raken.
Dus extra opletten nu de Corona maatregelen minder streng worden en onze kinderen weer samen in openbare zandbakken gaan spelen!

Handen wassen
Zorg voor goede hygiëne. We wassen, door Corona, onze handen nu veel vaker als we openbare plekken zijn geweest. Maar was ook handen voor het (bereiden van) eten, voor/na diercontact, buitenspelen, tuinieren, uitlaten van de hond en het verschonen van de kattenbak. Was fruit en groente voor deze te consumeren of te bereiden. Draag handschoenen bij het tuinieren.

Nagels
Houd kindernagels kort en schoon. Nagels kunnen een bron van infecties zijn. Toxocara-eitjes zijn klein en kunnen makkelijk onder de nagels blijven hangen, zeker wanneer deze te lang zijn en/of niet goed schoon worden gehouden. Let hier dus goed op.

Spelen
Houd toezicht op kinderen die op de grond spelen en laat ze geen vuil of voedsel dat op de grond is gevallen opeten.

Katten
Katten kunnen net als honden een bron van Toxocara-infectie zijn. Als katten naar buiten gaan, zorg er dan in ieder geval voor dat ze maandelijks ontwormt worden, specifiek tegen spoelwormen. Katten zijn jagers en zij kunnen zo makkelijk Toxocara-infectie oplopen.

Ontworm maandelijks
Ontworm honden en katten die in aanraking komen met jonge kinderen, of die op plekken komen waar ook jonge kinderen komen, 1 x per maand. Lees meer over de diverse soorten wormbesmettingen en onze adviezen.
Bekijk via onderstaande bijlage het ontwormingsadvies specifiek voor uw dier: