We kunnen nu in Roermond ook steriliseren via een kijkoperatie!

We kunnen in Roermond nu ook uw hond of kat steriliseren via een kijkoperatie!
We steriliseren op de locatie in Echt al jaren vrijwel alle honden via een kijkoperatie, ook wel laparoscopie genoemd.
Inmiddels hebben we hiervoor ook alle apparatuur aangeschaft in Roermond en kunnen we ook via deze fijne methode steriliseren. Deze methode heeft vele voordelen en is veel minder belastend voor uw dier omdat:

-we slechts 3 kleine gaatjes maken in de buikwand
-de ingreep minder pijnlijk is waardoor de narcose lichter kan zijn
-de ingreep minder lang duurt en uw dier veel sneller herstelt
-het risico op wondinfectie kleiner is

Lees meer over de kijkoperatie methode en over de laparoscopische sterilisatie bij uw dier.

Afbeelding
laparoscopische sterilisatie Roermond