Droes

Droes is een zeer besmettelijke infectieziekte bij het paard welke wordt veroorzaakt door de bacterie Streptococcus equi. De ziekte wordt voornamelijk gezien bij jonge paarden en pony’s (<3 jaar) maar kan zeker ook voorkomen bij oudere paarden. Veulens en jaarlingen en paarden die veel in contact komen met soortgenoten op wedstrijden, keuringen of op opfokbedrijven lopen meer risico.

De bacterie is zeer besmettelijk en kan zich verspreiden via direct contact tussen paarden onderling. Echter de infectie kan zich ook verspreiden via besmette boxen, voerbakken of via schoenen of kleiding.

Verschijnselen

In eerste instantie zal er weinig aan de paarden te merken zijn behalve wat sloomheid en verminderde eetlust. Echter al gauw komen de wat meer karakteristieke verschijnselen van droes opzetten:

 • Koorts
 • Vergrote, pijnlijke lymfeklieren in de hals
 • Moeilijk slikken
 • Vieze (snot)neus
 • Pijnlijke keelstreek
 • Abcesvorming tussen de kaken en in de keelstreek. De abcessen breken uiteindelijk door waardoor de pus naar buiten loopt.

Meestal bevinden de abcessen zich aan de buitenkant van het lichaam en zijn zichtbaar. Echter de infectie kan zich ook in het lichaam verspreiden en binnenin abcessen veroorzaken. Dit noemt men “verslagen droes.”

Met name abcessen in de keelstreek vormen een groot risico omdat ze kunnen lijden tot moeite met slikken of benauwdheid.

De meeste paarden komen de infectie door waarna ze (in de meeste gevallen) levenslang beschermd zijn tegen de ziekte. Helaas zijn er ook paarden die ondanks dat ze al eerder een droes-infectie hebben meegemaakt nog een keer ziek worden. Een gering percentage wordt zo ziek dat ze zelf aan de ziekte overlijd. Sommige dieren blijven drager van de Streptococcus bacterie waardoor ze een infectiebron blijven vormen voor andere paarden in de omgeving. Vaak zie je aan de dieren zelf niet meer dat ze ziek zijn.

Behandeling

Helaas is er geen specifieke behandeling voor Droes. Het beste is het als het paard de ziekte zelf overwint omdat het paard dan vaak levenslange immuniteit opbouwt tegen de bacterie. Echter kunnen we het dier wel helpen met ondersteunende maatregelen zoals:

 • Eetlust opwekkende medicatie
 • Pijnstilling
 • Zacht makkelijk te eten voedsel
 • Zo snel mogelijk laten rijpen van abcessen bv met behulp van zalven
 • Het openen van abcessen die veel hinder veroorzaken
 • Open abcessen kunnen gespoeld worden met water. Let op de pus is ook besmettelijk.

Het gebruik van antibiotica bij Droes is controversieel. Het antibioticum dringt slecht door te de bacterie omdat deze zich in pus bevindt. Daarnaast zou het geven van antibiotica de rijping van de abcessen vertragen waardoor de duur van de ziekte alleen maar langer is.

In sommige gevallen wanneer er nog geen abcesvorming heeft plaatsgevonden en/of het dier heel ernstig ziek is kan toch worden gekozen voor het inzetten van antibiotica.

Naast de behandeling van het paard is het belangrijk om het paard direct te isoleren van andere paarden omdat het risico van besmetting ontzettend groot is. Zeker omdat de eerste verschijnselen vaak vaag zijn zullen mogelijk dieren in de omgeving van het zieke paard vaak ook al besmet zijn. Verplaats geen paarden van dezelfde stal waarin het zieke paard heeft gestaan naar andere locaties. Vaak zijn de dieren al besmet en het slepen met paarden geeft alleen maar verspreiding van de ziekte naar andere locaties.

Stallen, voerbakken, drinkbakken, kleding, schoeisel en haranchement dient grondig te worden gereinigd en ontsmet omdat de bacterie jarenlang in de omgeving kan overleven.

Over het algemeen zijn de paarden zo’n 3-6 weken ziek. Eenmaal opgeknapt kan het normale ritme van het dier rustig weer worden hervat.

Op bedrijven waar veel problemen zijn met Droes kan eventueel worden gekozen voor de droes-vaccinatie.

Wanneer u vermoed dat uw paard Droes heeft. Neem dan direct contact op met uw dierenarts!