paspoort en chip

Paardenpaspoort

Sinds 1 juli 2009 is in de EU nieuwe regelgeving voor de identificatie en registratie van paardachtigen van kracht. Voor de Nederlandse situatie veranderde er niet veel, omdat Nederland vanaf 2004 vooróp liep met regels, die toen door de EU zijn overgenomen.

U dient altijd een origineel paardenpaspoort bij het paard te hebben. Ook als u zelf niet de eigenaar bent maar bijvoorbeeld de manegehouder dient u in het bezit te zijn van het originele paspoort bij het betreffende paard. Dit mag geen kopie zijn! Ook op wedstrijden en keuringen dient u ten alle tijden, indien dat gevraagd wordt, het paspoort van het paard te kunnen tonen.

Het paardenpaspoort is nodig ter identificatie van het paard. Hiervoor is het chipnummer in het paspoort vermeld. De dierenarts kan met de chipreader controleren of het paspoort bij het betreffende paard behoort. Daarnaast is het heel belangrijk om aan te geven in het paspoort of het paard wel of niet bestemd is voor de slacht. Aan de hand van die keuze moet de dierenarts alle medische behandelingen meer of minder uitgebreid in het paspoort vermelden. Indien ervoor wordt gekozen om het dier voor de slacht te gebruiken beperkt dit de dierenarts in sommige behandelingsopties. Onze dierenarts kan u ook hierin adviseren. Wanneer er eenmaal gekozen is om het dier niet voor de slacht te gebruiken, kan dit niet meer worden teruggedraaid. Indien in het paspoort niets is aangegeven door de eigenaar, is het paard automatisch bestemd voor de slacht.

Het paardenpaspoort is echter geen eigendomsbewijs. Het bewaakt puur de medische gegevens en de vaccinatiestatus van het paard. Controleer wel bij aankoop van een paard of het paard gechipt is en zo ja of het betreffende chipnummer ook in het paspoort staat. Koop nooit een paard ouder dan 6 maanden zonder paspoort. Dit is strafbaar. Een paard mag niet vervoerd, getransporteerd of geslacht worden zonder paardenpaspoort. Ook kan men zonder paspoort niet deelnemen aan wedstrijden.

Wanneer onze dierenarts bij u thuis op visite komt dient u er voor te zorgen dat het paardenpaspoort bij de hand is. De dierenarts zal hier de nodige behandelingen etc invullen.
Zorg er ook voor dat de gegevens van uw paard (zoals het chipnummer) bij onze kliniek bekend zijn. Deze gegevens hebben wij nodig om u o.a. wormkuren te verstrekken.

Paspoort kwijt, wat nu?

Bij het verlies van een paardenpaspoort kunt u een duplicaat aanvragen bij de paspoortuitgevende instantie. U dient hiervoor een vragenlijst in te vullen en op te sturen. 8 weken daarna ontvangt u  bericht of het duplicaat wordt afgegeven of niet.

Terwijl u daarop wacht zal de paspoort uitgevende instantie u een vervangende bijlage uitgeven welke 45 dagen geldig is voor het legaal houden en vervoeren van een paard. Alle paarden met een dupllicaatpaspoort worden automatisch uitgesloten van de slacht voor menselijke consumptie.

Overlijden van het paard

Wanneer uw paard overlijdt dan dient u als eigenaar binnen 30 dagen het paspoort terug te sturen naar de paspoortuitgevende instantie. Deze zal het paspoort onveilig verklaren en zal dit eventueel, op verzoek van de eigenaar, terugsturen naar de eigenaar.

Chip

Ieder paard, pony, ezel, zebra etc. in Nederland dient gechipt te zijn om ten alle tijde geïdentificeerd te kunnen worden bij een controle tijdens vervoer, keuringen, wedstrijden en bij aan- en verkoop.

Een paard zonder chip

Een paard zonder identificatie chip mag officieel niet vervoerd worden. Daarnaast kunt u bij eventuele aankoop van een paard zonder chip, nooit officieel vaststellen of het betreffende paard bij het paspoort hoort dat erbij wordt aangeboden. (voor meer informatie over het paardenpaspoort klik hier). Ook keuringspapieren van een dierenarts zijn niet geldig zonder identificatie van het dier. Indien u twijfelt over de aanwezigheid van een chip in uw paard/pony of het dier dat u op het oog hebt, kunt u altijd met de dierenarts contact opnemen zodat hij kan controleren of het dier gechipt is.

Wanneer een paard niet gechipt is dient een aanvraag gedaan te worden gedaan bij een paspoortuitgevende instantie (bijvoorbeeld het stamboek of de KNHS). Een bevoegde dierenarts (met identificatie en registratie bevoegdheid) chipt het paard en vult de daarbij behorende formulieren in waarna deze naar de betreffende instantie worden gestuurd.

Hoe wordt een paard gechipt?

Het chippen van een paard kan alleen worden uitgevoerd door een daarvoor bevoegd persoon. Dat kan een dierenarts zijn of een medewerker van een stamboek etc. De dierenarts zal eerst nogmaals controleren of het dier niet toch gechipt is. Daarna zal de dierenarts in de verpakking controleren of de chip werkt en of het nummer overeenkomst met het nummer op de bijgeleverde stickers.

De plaats waar de chip geïmplanteerd zal worden, wordt vervolgens geschoren en gedesinfecteerd. Deze plek bevindt zich aan de linkerhand halverwege de hals ongeveer een handbreedte onder de manenkam. Na het inbrengen van de chip wordt deze nogmaals gecontroleerd op werkzaamheid.

Na het plaatsen van de chip wordt het I&R aanvraagformulier ingevuld en zowel door de dierenarts als door de eigenaar ondertekend. Binnen 7 dagen zal dit worden teruggestuurd naar de instantie waar het paspoort uitgegeven is. Binnen vier weken krijgt u van de instantie een nieuw paspoort thuisgestuurd.

Mocht het paard in Nederland zijn geboren en wel een paspoort hebben maar nog niet gechipt zijn, dan is het verboden om het dier aan de slacht aan te bieden. Men kan namelijk niet met 100% zekerheid de geschiedenis van het paard terughalen omdat niet met 100% zekerheid kan worden gezegd of het betreffende paspoort altijd bij het betreffende paard is geweest.

Chippen van veulens

De eigenaar / fokker moet voor een veulen tussen de 6 weken en 6 maanden na de geboorte een paspoort aanvragen. Binnen deze 6 maanden mag een veulen ongechipt met de moeder meereizen binnen Nederland. Na deze 6 maanden dient het veulen gechipt te zijn en dient het paspoort te zijn aangepast.

Zwevende chip

Er zijn gevallen gemeld van een chip die op een andere plaats in de hals werd teruggevonden dan waar deze oorspronkelijk geplaatst was. Dit wordt ook wel de zwevende chip genoemd. Het gaan zweven van chips is tegenwoordig vrij zeldzaam. Dit komt omdat het kunststof omhulsel van de chip dat in de spier wordt gezet zich hecht aan het spierweefsel waardoor deze goed vast zit.