Vaccinaties

Standaard vaccinaties

Het doel van vaccinatie is het afweermechanisme van een paard te versterken tegen bepaalde ziekten veroorzaakt door virussen of bacteriën. Middels vaccinatie wordt een deel van, een geïnactiveerd of een levend virus of bacterie geïnjecteerd. Doordat deze geïnactiveerd zijn veroorzaken de entingen op zichzelf geen ziekte. Wel zetten ze het afweersysteem aan tot de productie van antistoffen. Wanneer een paard dan in het verdere leven in aanraking komt met deze ziekte heeft het al antistoffen en is dus beschermd.

Veulens krijgen via de eerste moedermelk (biest) antistoffen mee van hun moeder. Deze zijn beschermend gedurende de eerste levensweken. De bescherming neemt echter langzaam af. Vanaf 24 weken worden paarden gevaccineerd. Na de eerste vaccinatie dient deze vaccinatie altijd binnen 21 en 192 dagen na de eerste vaccinatie herhaald te worden. Vervolgens wordt de vaccinatie halfjaarlijks of jaarlijks herhaald. Voor drachtige merries is het verstandig om ze in de laatste 4 maanden van de dracht te vaccineren omdat de merrie dan voldoende afweerstoffen mee zal geven aan het veulen middels de moedermelk. In sommige gevallen eisen sportbonden of internationale organisaties dat er halfjaarlijks wordt gevaccineerd. Informeer dit bij je betreffende sportbond. Standaard worden de paarden gevaccineerd tegen twee ziekten: influenza en tetanus.

Influenza

Zeer besmettelijke voorste luchtweginfectie bij het paard. Verspreiding vindt plaats via de kleine waterdruppeltjes die met hoesten of niezen worden uitgescheiden.

Tetanus

Is een aandoening van het zenuwstelsel veroorzaakt door de tetanus bacterie. Deze bacterie komt o.a. voor in de grond en gedijt goed in paardenmest. De tetanusbacterie ontwikkelt zich met name in diepe wonden maar kan ook spontaan via de mond het lichaam insluiten en daar de ziekte beginnen. De gifstoffen die de bacterie verspreidt tasten de zenuwen en de spieren aan en leiden tot verkramping en extreme spasmen. Indien de ademhalingsspieren worden aangetast leidt dit tot sterfte. Paarden zijn net als mensen en geiten bijzonder gevoelig voor tetanus en reageren vaak niet op de beste behandeling. Tetanus zien we bijna elk jaar wel in de praktijk, doorgaans bij dieren die niet of onvoldoende gevaccineerd zijn. Mede daarom is vaccineren zo belangrijk!

Rhinopneumonie

Naast de bovengenoemde standaard basisvaccinaties kan er ook nog voor gekozen worden om paarden te vaccineren tegen Rhinopneumonie.
Rhinopneumonie wordt veroorzaakt door het Equine Herpesvirus type 1 en type 4. In de meeste gevallen geeft het een voorste luchtweginfectie die met name in het najaar en in de winter gezien wordt. Het virus is zeer besmettelijk en in de winter is er nauwer contact tussen paarden omdat ze meer op stal staan. Jaarlijks leest men in het nieuws wel een bericht over de uitbraak van een Rhinopneumonie epidemie. Inmiddels is er een nieuw type, type 5, ontdekt in noord Amerika. In onze praktijk hebben we ook een paard gediagnostiseerd (bewezen) met dit type, voor zover bekend de eerste in Nederland. De ziekte is dodelijk, mede doordat er vaak infecties bij komen. Het geeft een knobbelvormige (nodulaire) longontsteking . Er is nog geen vaccin voor handen. De ziekte komt gelukkig zeer zelden voor. 

Droes

Droes is een bacteriële infectie die met name voorkomt bij jonge paarden.
Het is mogelijk uw paard te vaccineren tegen droes. De basisvaccinatie bestaat uit twee vaccinaties met 4 weken tussentijd. De vaccinatie wordt gezet in de bovenlip. Hierbij kunt u na de vaccinatie een lichte zwelling van de bovenlip verwachten. Bij zware infectiedruk (veel jonge paarden) dient de vaccinatie elke 3 maanden te worden herhaald. Bij lichte infectiedruk iedere 6 maanden. Het wordt aangeraden alle paarden op stal te vaccineren.

Voor meer informatie over Droes of de Droesvaccinatie kunt u altijd contact opnemen met onze dierenarts Drs. Wasmann.

Schimmel

Huidschimmel infectie bij paarden is een zeer veel voorkomend probleem. Naast behandelen als de ziekte zich voordoet, kan men er ook tegen vaccineren (enten). Het bijzondere van dit vaccin is dat het niet alleen preventief werkt maar ook het genezingsproces bespoedigt.

West Nile

Sinds een grote uitbraak van West Nile virus in Amerika is er een vaccinatie tegen dit virus beschikbaar. In Nederland is de infectie nog niet waargenomen. Wel zijn er al dieren aangetroffen die antistoffen hebben. Die zijn er dus mee in anraking geweest. Dit is wel nieuw.

Wij raden paardeneigenaren en ruiters die vaak naar het buitenland reizen met hun paard aan, om te overwegen hun paard te laten vaccineren. Of uw paard risico loopt en gevaccineerd moet worden kunt u bespreken met onze dierenarts.