Paracetamol vergiftiging

Paracetamolvergiftiging bij huisdieren

Hoe verleidelijk is het om uw huisdier wanneer het kreupel loopt of zich niet zo lekker voelt “even een paracetamolletje te geven.” Dan voelt hij/zij zich vast beter! Paracetamol is een humaan veel gebruikte koortsremmer en pijnstiller. Iedereen heeft het wel in huis. Het is dan ook niet heel verwonderlijk dat diereigenaren op het idee komen om paracetamol aan hun hond of kat te geven. Helaas doet u hiermee vaak meer kwaad dan goed. Voor een kat van ongeveer 3 kg lichaamsgewicht kan 1/10e deel van een 500 mg paracetamol al schadelijk zijn en soms zelfs de dood tot gevolg hebben. Een hond verdraagt paracetamol beter (maximaal 50-100 mg/kg lichaamsgewicht), maar ook daar kan paracetamol gebruik tot vergiftigingsverschijnselen lijden. En dan is snel handelen vereist!

Waarom is paracetamol giftig?

Verschijnselen van paracetamol vergiftiging ziet u ongeveer vanaf 1 uur na opname. Het probleem van de vergiftiging wordt veroorzaakt doordat dieren, en dan met name katten, een proces in hun lever missen wat bij mensen de stof paracetamol omzet. Met name katten kunnen daardoor de afvalproducten niet uitscheiden met de urine of de ontlasting. Hierdoor ontstaat een overdosering.

Deze overdosering veroorzaakt afbraak van levercellen, afbraak van rode bloedcellen en daardoor vaak een levensbedreigende bloedarmoede waardoor zuurstofvoorziening van diverse organen in het geding komt. Uiteindelijk kan dit leiden tot sterfte van het dier.

Wat kunt u merken aan uw dier?

Binnen 4-72 uur na opname kunt u de volgende verschijnselen waarnemen:

  • zwakte
  • snelle / moeilijke ademhaling
  • blauwe/gele slijmvliezen in de bek
  • niet eten
  • braken
  • bruinverkleuring van de urine
  • zwelling van kop en poten
  • onderkoeling
  • sterfte

Behandeling

Nadat bekend is dat de hond of kat (mogelijk) paracetamol gegeten heeft is het belangrijk zo snel mogelijk (in ieder geval binnen 8 uur) na orale opname van  de paracetamol de therapie in te zetten. Indien we binnen 1-2 uur na opname zitten kunnen we het dier laten braken en daarna actieve kool (Norit) geven om de opname van de paracetamol door het maagdarm kanaal zoveel mogelijk te voorkomen.  Vanzelfsprekend is het uiterst belangrijk om uw dier daarna goed in de gaten te houden en bij problemen direct aan de bel te trekken.

Indien de opname langer dan 4 uur geleden is dan laten we het dier ook braken maar gaan we ook nog aanvullende maatregelen nemen. Uw dier krijgt een tegenstof toegediend. Daarnaast zal uw dier worden opgenomen ter observatie en zullen we starten met een infuus, met als doel zo spoedig mogelijk de giftige afvalproducten van de paracetamol het lichaam als het ware uit te spoelen. In sommige (ernstige) gevallen is het ook nodig zuurstof toe te dienen en een bloedtransfusie te geven omdat de zuurstofvoorziening van de organen in het geding komen. Daarnaast krijgt uw dier nog een aantal ondersteunende medicamenten toegediend.

De meeste van deze medicamenten dienen tot 3 weken na de vergiftiging te worden gegeven omdat dan de lever pas hersteld is van de schade die het van de vergiftiging heeft ondervonden.

Desondanks zijn er helaas toch nog veel dieren, met name katten, die overlijden aan een paracetamol vergiftiging. Dus geldt: “Voorkomen is beter dan genezen.”