Gebitsproblemen

Tanden en kiezen groeien levenslang

De tanden en kiezen van konijnen hebben een open wortel en blijven daardoor levenslang groeien. De snijtanden groeien ongeveer 2 mm. per week, dat is dus 10 cm per jaar! Als het goed is ziet u de tanden van uw konijn niet groeien omdat ze tegen elkaar afslijten door het knagen en kauwen.

Afbeelding
gebitsbehandeling konijn

Afwijkende standen van tanden en kiezen

Konijnen die gemengd voer krijgen, eten vaak hoofdzakelijk de lekkere dingen terwijl de gewone brokjes, die de nodige calcium bevatten, het belangrijkst zijn. Door het gemengde voer te geven kan uw konijn te weinig calcium binnenkrijgen met als gevolg botontkalking.

Door de ontkalking wordt het bot zachter en kunnen tanden en kiezen losser en scheef komen te staan. Daardoor zullen ze mogelijk niet meer goed tegen elkaar afslijten.

Ook komt er een genetische afwijking voor waarbij de bovenkaak te kort is. Daardoor slijten de snijtanden niet af en groeien de boventanden door naar binnen en de ondertanden naar buiten. Omdat de bek dan niet meer goed sluit gaan ook de kiezen minder goed afslijten.

Wat is eraan te doen?

De snijtanden kunnen geslepen worden. Dit zal regelmatig herhaald moeten worden en is telkens een stressvolle gebeurtenis voor uw konijn.

De snijtanden kunnen ook getrokken worden. We halen dan alle snijtanden eruit onder narcose zodat het probleem definitief is opgelost. Het konijn kan dan niet meer knagen maar wel prima eten en hoeft niet regelmatig terug naar de dierenarts!

Kiezen konijnAls de kiezen niet goed afslijten kunnen er haken ontstaan. Deze haken (zie hiernaast) kunnen de wang of de tong beschadigen. Dit is pijnlijk en daardoor kan het konijn veel kwijlen, slechter eten of zelfs helemaal stoppen met eten.

Met speciale mondsperders kunnen we de bek openen en haakjes verwijderen met een speciaal tangetje. Vervolgens maken we de kiezen mooi glad met een klein boortje met een beschermhuls eromheen. Dit lukt altijd zonder een narcose, ook met de boor!

Het is beter deze haken op tijd te ontdekken voordat uw konijn stopt met eten of beschadigingen krijgt.