Astma

Astma is een luchtwegaandoening die voorkomt bij o.a. katten. De term Astma wordt vaak samen gebruikt met de term Chronische Bronchitis. Beide termen worden gebruikt voor het beschrijven van een chronische aandoening van de kleinere luchtwegen (bronchiolen) in de longen van de kat. Bij de mens zijn chronische bronchitis en astma twee verschillende ziekten. Bij astma wordt er vaak gedacht aan een allergische oorzaak welke zorgt voor een ontstekingsreactie en vernauwing van de luchtwegen. In het geval van chronische bronchitis wordt de ontsteking van de luchtwegen meer veroorzaakt door chronische irritatie door bijvoorbeeld blootstelling aan rook of irriterende stoffen in de lucht. Bij katten is de oorzaak nog niet geheel duidelijk maar er wordt meer gedacht aan een vergelijkbare situatie zoals bij Astma bij de mens.

Bij astma vertonen de kleinere luchtwegen in de longen een overgevoeligheidsreactie op een stof (allergeen). Dit veroorzaakt een ontstekingsreactie. De ontstekingsreactie leidt tot een toegenomen slijmproductie in de luchtwegen en een samentrekking van de kleine spiertjes in de luchtwegen waardoor een vernauwing ontstaat. Dit resulteert in vaak ernstige benauwdheid. Bij chronische bronchitis overheerst vaak de productie van slijm in de luchtwegen wat de benauwdheid veroorzaakt en niet zo zeer de vernauwing van de luchtwegen.

Astma kan voorkomen bij alle soorten katten. Het wordt echter wat vaker gezien bij katten van gemiddelde leeftijd (6-9 jaar) en Siamezen.

Verschijnselen van Astma

De verschijnselen van astma kunnen per dier verschillen. Vaak komen de klachten aanvalsgewijs voor, maar soms zijn ze continu aanwezig. Verschijnselen kunnen zijn:

 • Hoesten
 • Versnelde ademhaling
 • Moeilijke ademhaling
 • Piepende ademhaling
 • Soms kan de aanval acuut en zeer ernstig zijn waardoor uw dier in acute ademnood terecht komt.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Katten met benauwdheidsklachten kunnen naast astma of chronische bronchitis nog tal van andere aandoeningen aan de longen hebben. Voorbeelden hiervan zijn: infecties, hartziekten, longworm, longkanker, etc. Daarom is het noodzakelijk om met verder onderzoek een zo goed mogelijk onderscheid te maken tussen deze aandoeningen.

 • Röntgenfoto geeft meer informatie over wat zich in de longen afspeelt
 • Bloedonderzoek geeft meer informatie over een mogelijke infectieuze oorzaak of een parasiet.
 • Bronchoscopie kan soms nodig zijn om goed in de longen de kijken en soms een monster te verzamelen voor verder onderzoek.

Hoe wordt astma behandeld?

Katten met astma(aanval) reageren vaak snel op het toedienen van medicatie die de luchtwegen doen verwijden. Dieren met chronische bronchitis doen dit minder. In de praktijk worden vaak meerdere therapieën gecombineerd om een zo breed mogelijke behandeling in te zetten.

 • Veranderen van de levensstijl
 • Managen van obesitas mocht dit aan de orde zijn
 • Vermijden van irriterende stoffen in huis zoals sigarettenrook, parfums of sprays
 • Medicatie:
 • Ontstekingsremmers zijn belangrijk voor het onderdrukken van de ontstekingsreactie. Vaak wordt hiervoor gebruikt gemaakt van prednison. De voorkeur gaat uit naar het geven van prednison per inhalator, omdat dit het beste lokale effect heeft in de luchtwegen en geen bijwerkingen. Indien dit niet gaat kan gekozen worden voor tablet vorm.
 • Luchtwegverwijders zorgen ervoor dat de spiertjes rondom de luchtwegen zich ontspannen waardoor de luchtwegen weer verwijden. Ook deze kunnen in verschillende toedieningsvormen worden gegeven waarbij de inhalator de voorkeur heeft omdat dit het beste en het snelste effect heeft.
 • Soms is het nodig om ook antibiotica te geven indien er vermoed wordt dat er ook een infectieuze oorzaak speelt.

Afhankelijk van de ernst en de duur van de klachten moeten katten vaak levenslang worden behandeld. In overleg met uw dierenarts wordt een specifiek behandelschema opgesteld.

Aerokat

De aerkat is een specifiek inhalatiesysteem voor katten. Het is vergelijkbaar met de pufjes die gebruikt worden bij de mens. Een speciaal op de kat aangepast inhalatie apparaat zorgt ervoor dat de medicatie optimaal terecht komt in de longen van de kat. Voordeel is ook dat de inhaleerbare medicatie vaak geen of veel minder bijwerkingen heeft. Onze ervaringen met de aerokat zijn super. De meeste eigenaren lukt het met enige oefening en geduld om dit dagelijks aan hun kat toe te dienen. Lees meer over het gebruik van de Aerokat.