Het niet doorbreken van een volwassen tand

Vaak blijkt dat een tand die niet is doorgebroken ook een ontwikkelingsstoornis heeft ondergaan. De ontwikkeling van de tand is verstoord, of niet goed gelopen. Daarnaast zien we vaak dat zich rondom een tand die nog ingebed ligt in het kaakbot, een cyste gaat vormen. Deze cyste is goedaardig, maar vernietigt het kaakbot waardoor problemen aan andere tanden en kiezen kunnen ontstaan of, erger nog, breuken in de kaaHeel soms komt het voor dat na het uitvallen van de melktand bij het wisselen, men geen volwassen element op die plaats terug ziet komen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het volwassen element kan niet aanwezig zijn, maar het kan ook zijn dat het volwassen element wel aanwezig is maar niet doorbreekt. We spreken dan van een “Unerupted Tooth of niet doorgebroken element.”

Om vast te stellen of het element aanwezig is of niet, wordt er een dentale röntgenfoto gemaakt. Dit is belangrijk omdat er vaak, wanneer de tand wel aanwezig is maar niet is doorgebroken, problemen in de kaak kunnen ontstaan.

Vaak blijkt dat een tand die niet is doorgebroken ook een ontwikkelingsstoornis heeft ondergaan. De ontwikkeling van de tand is verstoord, of niet goed gelopen. Daarnaast zien we vaak dat zich rondom een tand die nog ingebed ligt in het kaakbot, een cyste gaat vormen. Deze cyste is goedaardig, maar vernietigt het kaakbot waardoor problemen aan andere tanden en kiezen kunnen ontstaan of, erger nog, breuken in de kaak.

Het is daarom altijd zaak om in het geval van een missende tand of kies, verder onderzoek te verrichten.

In het geval van een niet doorgebroken tand of kies, zijn er drie opties.

  • Indien de tand of kies normaal is gevormd en geen ontwikkelingsstoornis vertoont, geen problemen veroorzaakt in de kaak en net onder het oppervlak ligt, kan bij een jonge hond het slijmvlies en omliggende bot gedeeltelijk worden verwijderd. Dit zorgt dat de tand beter kan doorbreken.
  • Indien de tand of kies normaal is gevormd en geen problemen veroorzaakt, kan deze blijven zitten. Wel is belangrijk dat de tand regelmatig met behulp van röntgenfoto’s wordt gemonitord.
  • Indien de tand of kies abnormaal is gevormd en problemen geeft in de kaak door cystevorming, dan dient deze te worden verwijderd.