PennHIP: screening heupdysplasie (hond)

PennHIP is dé methode om heupdysplasie terug te dringen

ImageImageImage
 
Vraag in onze praktijk naar de pennHIP gecertificeerde dierenarts om uw hond te testen op heupdysplasie.

Heupdysplasie 

Heupdysplasie (HD) is een afwijking van het heupgewricht. De belangrijkste feiten zijn:

 • Heupdysplasie is de meest voorkomende erfelijke gewrichtsafwijking.
 • De aandoening leidt tot artritis (gewrichtsontsteking).
 • Klachten zijn pijn, stijfheid en verminderde kwaliteit van leven.
 • Er is wel een medische of chirurgische methode om HD te verhelpen.
 • Bij bepaalde rassen heeft 50% van de honden er last van.
 • Honden van grote rassen hebben er meer last van dan honden van kleine rassen.

De hoofdoorzaak

De belangrijkste oorzaak van heupdysplasie is speling van het heupgewricht.
 
Het heupgewricht bestaat uit een kogel en een kom. De kop van het dijbeen hoort precies in het heupgewricht te passen. Soms is de pasvorm echter niet goed. Als de kop helemaal of gedeeltelijk buiten de kom zit, spreken we van heupluxatie. Hoe losser het gewricht en meer speling het heeft, hoe ernstiger de klachten.
 
Honden met losse heupgewrichten (heupluxatie) hebben een grotere kans op heupdysplasie dan honden met vaste heupgewrichten.

Preventie

PennHIP: het ‘Heup Verbeter Project’ van de Universiteit van Pensylvanie. 
 
Met de PennHIP-procedure meten we heel precies hoeveel speling het heupgewricht heeft. Vanaf 16 weken kunnen pups getest worden op de ontwikkeling van heupdysplasie. Dit heeft twee voordelen:
 • fokkers weten al vroeg welke honden geschikt zijn om verder mee te fokken.
 • hondeneigenaren kunnen al vroeg advies krijgen over leefstijl en preventieve maatregelen om pijn en verdere ontwikkeling van de ziekte te minimaliseren.

Vernieuwend

De PennHIP-methode is vernieuwend omdat:
 • we de heupen van de hond in een neutrale positie röntgenen;
 • we met een speciaal hulpmiddel de maximale luxatie (speling) van het heupgewricht maken.

Voor goede opnames wordt de hond gesedeerd (verdoofd), zodat de spieren helemaal ontspannen.

PennHip-evaluatie

Een volledige PennHIP-evaluatie bestaat uit een consult, sedatie/anesthesie en het beoordelen van de opnames door het PennHIP Analyse Centrum. Uw PennHIP-gecertificeerde dierenarts kan u inlichten over de procedure en de kosten.

Gecertificeerd

Dierenartsen die de PennHIP-methode gebruiken moeten een gespecialiseerde scholing volgen. Dierenarts W. Winkelmolen is gecertificeerd PennHIP-dierenarts.

Röntgenfoto's

De PennHIP-screening bestaat uit drie röntgenopnames:
 1. Gespreide opname: we leggen de achterpoten van de hond in een neutrale houding. Voor een optimale spreiding geven we met een speciaal hulpmiddel druk op het gewricht. Hierdoor wordt de maximale heupluxatie verkregen.
 2. Compressie opname: we leggen de achterpoten van de hond in dezelfde neutrale houding als bij de gespreide opname, maar we duwen de femur (heupkop) met lichte druk in de kom. Zo zien we hoe goed de kop in de kom past. Bovendien zijn de anatomische verhoudingen van het heupgewricht goed te beoordelen.
 3. Gestrekte opname: de hond ligt op de rug en de achterpoten worden gestrekt om te zien of er tekenen van heupartritis (gewrichtsontsteking) zijn.

Verschil met andere onderzoeken

Normaal gesproken wordt alleen een gestrekte opname gemaakt. Op basis van die foto's worden conclusies getrokken over de speling in het gewricht en eventuele heupartritis. De PennHIP-methode geeft een nauwkeuriger beeld en daarmee kunnen we beter bepalen of de kans op heupdysplasie verhoogd is.

Beoordeling van de opnames

Uw PennHIP-gecertificeerde dierenarts laat de drie röntgenopnames door het PennHIP Analyse Centrum beoordelen. De resultaten worden vertrouwelijk behandeld en teruggestuurd naar uw PennHIP-gecertificeerde dierenarts.
 
De volgende drie punten worden beoordeeld:
 1. Distraction index (DI)
  De DI is de mate van heupluxatie. De maximale afstand tussen de kop en kom wordt aangeduid met een cijfer tussen 0 en 1. Naarmate het cijfer hoger is, is de speling in het gewricht groter. Het grensgebied ligt op 0,30. Bij honden met waardes kleiner dan 0,30 is de kans op het ontwikkelen van heupdysplasie erg onwaarschijnlijk.
 2. Degenerative Joint Disease (DJD)
  Bij de PennHIP-beoordeling wordt gekeken naar aanwijzingen voor DJD (artritis), die de diagnose voor heupdysplasie bevestigen. Als uw hond artritis heeft, geeft uw de dierenarts adviezen voor leefstijl en eventueel pijnbestrijding.
 3. Breed Laxity Profile Ranking
  Fokkers kunnen hun keuzes baseren op de uitslag van de DI. De uitslag helpt bij het selecteren van honden. De honden met de minste speling in het gewricht hebben de voorkeur bij het fokken. Het selecteren van honden met vaste heupen (Laag DI) voor de fok, draagt bij aan een significante verbetering van heupen binnen een paar generaties.

PennHIP: een vooruitgang

PennHIP is de meest precieze screeningsmethode van dit moment en kan veilig worden uitgevoerd bij honden van zelfs 16 weken oud. Een vroege bepaling van de kwaliteit van de heupen van een pup is waardevol, of de hond nu bedoeld is voor de fok, als werkhond of als een gezellige familiehond.

Voor fokkers

Al de gegevens van de onderzochte honden worden per ras bijgehouden in een internationale databank. Dit geeft een goed overzicht van de heupproblemen in een bepaalde rasgroep.
 
Fokkers kunnen op deze manier een betere fok-combinaties maken en daarmee voor toekomstige generatie de ernst en het voorkomen van heupdysplasie terugdringen. Vergeleken met andere methodes heeft pennHIP duidelijk grote voordelen om heupdysplasie als erfelijke factor terug te dringen.

Voor hulp- en werkende honden

De investering in hulp- en werkhonden is enorm. De mogelijkheid om deze honden vroeg te testen op een genetische heupafwijking is van groot belang bij de beoordeling of een hond wel of niet geschikt is als hulp of werkhond.

Voor huishonden

Als je eigen hond is gescreend en een grote kans heeft op het ontwikkelen van heupdysplasie, dan kan de dierenarts dit al in een vroeg stadium begeleiden, bijvoorbeeld met advies over dieetvoeding, medicatie en andere manieren om het ziektebeeld te vertragen.

PennHIP database

De PennHIP database groeit zeer snel en bevat alle grote rassen. De interesse voor PennHIP als primair heupscreenings onderzoek groeit nationaal en internationaal.

Erkenning

PennHIP is erkend door de American Kennel Club als uitbreiding van het Canine Health Information Center (CHIC).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons of de volgende website bezoeken: