Entropion

Wat is entropion?

Onder entropion verstaan we het naar binnen krullen van het ooglid. Dit kan zowel het boven als hetsharpei entropion onderooglid zijn of een gedeelte van een ooglid.

Naast de lokalisatie van het entropion, delen we het entropion ook in aan de hand van de ernst van het omkrullen van het ooglid. We spreken van:

 • Laaggradig entropion
 • Middelgradig entropion
 • Hooggradig entropion

Waardoor ontstaat entropion?

Bepaalde rassen zijn gevoeliger voor het ontwikkelen van entropion door bijvoorbeeld de vele plooien in het gezicht. Rassen waarbij entropion vaker dan gemiddeld gezien wordt zijn: doggen, shar pei (zie afbeelding), chow chow, bloedhond, Berner sennen, Ierse setter en retriever. Bij katten zien we heel af en toe ook entropion.
Entropion wordt gezien als een erfelijke aandoening en er wordt dus afgeraden om met dieren met entropion te fokken.

Naast primair entropion door een anatomische afwijking aan het ooglid kan er ook sprake zijn van secundair entropion. Dit ontstaat bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een beschadiging van het oog. Door de pijn die het dier heeft wordt de oogbol als het ware teruggetrokken de oogkas in. Hierdoor krijgt het ooglid ook de kans om naar binnen te krullen en ontstaat secundair entropion. Dit probleem lost zich echter op wanneer de onderliggende oorzaak is behandeld.

Verschijnselen

De verschijnselen zijn meestal het gevolg van de haren die, door het omkrullen van het ooglid, het oogentropion haren irriteren.

 • Tranenvloed
 • Roodheid
 • Beschadiging hoornvlies
 • Gelige ooguitvloeiing

Indien deze aandoening lang onbehandeld blijft kan chronische irritatie en blijvende beschadiging van het hoornvlies ontstaan met verlies van zicht of het oog tot gevolg.

Diagnostiek

Door een oogheelkundig onderzoek kan entropion worden vastgesteld. Daarbij hoort een testje waarbij door het vastpakken van het ooglid een omkrulling extra wordt bevorderd. Hierbij kan ook de ernst van het entropion worden vastgesteld.

Therapie

 

 • Laaggradig entropion en secundair entropion kan worden behandeld met oogzalf.
 • Tacken
  Deze methode wordt toegepast bij jonge dieren waarbij de kop nog niet is uitgegroeid. Hierbij wordt als het ware het ooglid gerimpeld zodat het geen irritatie meer veroorzaakt. Deze methode wordt toegepast indien de entropion nog niet heel ernstig is en omdat een mooier resultaat kan worden verkregen wanneer het dier wordt geopereerd wanneer het is uitgegroeid.
 • Definitieve operatie
  Bij deze definitieve operatie wordt een stukje huid uit het ooglid verwijderd waardoor de rand van het ooglid weer netjes aansluit en geen neiging meer heeft om naar binnen te krullen. Lees meer over deze operatie met foto's onder entropion operaties.