Niesziekte

Wat is niesziekte?

Niesziekte is een soort verkoudheid bij katten. Er is sprake van een ontsteking van de voorste luchtwegen. De ontsteking ontstaat door verschillende factoren. Virussen en bacteriën spelen een rol, maar ook huisvesting, klimaat en de verzorging. Daarom spreken we liever van het niesziektecomplex.

Verschijnselen

Niesziekte kan verschillende verschijnselen geven. Welke klachten een kat krijgt, is afhankelijk van de oorzaak van de ziekte, de leeftijd van uw kat en zijn weerstand.

  • Soms blijft de ziekte beperkt tot niezen en wat hoesten met waterige neus- en ooguitvloeiing.
  • Als de toestand verslechtert, krijgt de kat koorts met ernstige neus- en ooguitvloeiing en eventueel blaasjes op de tong.
  • Er kunnen ook complicaties optreden, zoals bronchitis en/of longontsteking.

Behandeling

Niesziekte is te genezen met medicijnen. Sommige katten houden er wel een chronische loopneus en/of ontstoken oogjes aan over. Ook blijven veel katten die niesziekte hebben gehad drager. Als ze wat minder weerstand hebben, bijvoorbeeld door stress, kan het niezen dan opnieuw de kop opsteken. En dan kan deze kat weer andere katten in zijn omgeving besmetten.

Besmetting

Niesziekte komt met name voor op plaatsen waar katten intensief met elkaar in contact komen, zoals in catteries, pensions en bij bezoek aan kattententoonstellingen. Contact tussen katten, maar ook contact met besmette materialen, vormen de belangrijkste manieren van besmetting.

Verwekkers

De belangrijkste verwekkers van niesziekte zijn de virussen herpes en calici en de bacteriën Bordetella bronchiseptica en chlamydia. Katten kunnen deze verwekkers bij zich dragen zonder dat ze er last van hebben. Maar onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld stress door een verhuizing of een nieuwe kat in huis) kunnen ze zelf ziek worden en/of andere katten besmetten.

Bordetella bronchiseptica

Bordetella bronchiseptica is een bacterie. Vroeger werd aangenomen dat deze bacterie alleen problemen veroorzaakte bij katten die met een andere ziekte zijn besmet. Bovendien nam men aan dat Bordetella maar weinig voorkwam.

Onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat Bordetella zelfstandig het niesziektebeeld kan veroorzaken en regelmatig voor besmettingen bij katten zorgt. Bij katten die in groepen worden gehouden waar regelmatig niesziekte voorkomt, bleek meer dan 50% van de katten afweerstoffen tegen Bordetella in het bloed te hebben. Bij individueel gehouden katten was dit veel minder, bij 30%.

Preventie

Hoewel vaccinatie tegen niesziekte geen 100% bescherming geeft, is het absoluut aan te raden tegen deze ziekte te vaccineren. Vooral voor katten die veel met andere katten in contact komen, zoals katten die naar pensions en/of shows gaan. Katten die gevaccineerd zijn tegen niesziekte kunnen toch een milde vorm van niesziekte krijgen. De kans op bijkomende complicaties (zoals bronchitis en/of longontsteking) is dan wel aanzienlijk kleiner.

Vaccinatie

De vaccinatie tegen niesziekte geeft geen 100% bescherming. Dit komt door de vele besmettelijke en niet-besmettelijke factoren die bij niesziekte een rol spelen. Toch zijn vaccinaties van groot belang om de kans op niesziekte zo klein mogelijk te maken. Als uw kat toch ziek wordt, zijn de  verschijnselen lichter dankzij de vaccinatie.
Nieziekte kan meerdere oorzaken hebben waarvoor aparte vaccins bestaan. Het vaccin tegen de bacterie Bordetella bronchiseptica, een neusdruppelvaccin, kan al aan kittens vanaf 4 weken worden gegeven. Vaccins tegen de andere niesziektecomponenten worden per injectie toegediend. Deze mogen meestal pas vanaf 8 weken leeftijd worden gegeven.

Vaccinatieschema

Meestal krijgt een kitten een eerste vaccinatie rond de 9 weken. Voor een goede basisbescherming kittensmoet deze vaccinatie 3 tot 4 weken later worden herhaald. Als een kitten al op jongere leeftijd te maken heeft met niesziekte in de omgeving, kan uw dierenarts besluiten al vóór de leeftijd van 9 weken te vaccineren. Uiteraard moeten de vaccinaties dan herhaald worden op de manier zoals hierboven beschreven.

Na de basis-vaccinatie is het raadzaam om jaarlijks tegen niesziekte te vaccineren.