Verhoogde bloeddruk

Het meten van de bloeddruk kan nodig zijn om te evalueren of uw dier last heeft van een te hoge of te lage bloeddruk. De bloeddruk wordt met name gemeten bij hart-, nier- en schildklierpatiënten. De bloeddruk kan ook gemeten worden wanneer er om andere redenen het vermoeden bestaat van een hoge bloeddruk, bijvoorbeeld bij plotselinge bloedingen in het oog.

Oorzaken van een hoge bloeddruk kunnen zijn:

  • Hartproblemen
  • Nierproblemen
  • Te veel aan schildklierhormoon
  • Bijnierproblemen

Gevolgen van een te hoge bloeddruk:

  • Beschadiging van de bloedvaten in het lichaam
  • Beschadiging van netvlies, en daardoor blindheid
  • Bloedingen, met name in de hele kleine vaatjes in het oog
  • Nierproblemen

bloeding oog 1

bloeding oog 2

 

Links ziet u een bloeding in het oog zoals u die zelf bij uw kat zou kunnen zien. Rechts ziet u hoe een dierenarts de bloeding op het netvlies kan bekijken met een speciale lens.

Hoe meten we de bloeddruk bij uw dier?

De bloeddruk wordt het liefst gemeten bij een dier in rust. Daarvoor is een rustige omgeving van belang en is het belangrijk dat u als eigenaar het dier gerust stelt.
Er wordt een band aangebracht om de voorpoot of de staart van uw huisdier. Deze wordt rustig opgepompt en de bloeddruk wordt gemeten. Op de kliniek in Echt beschikken we over een apparaat dat alles zelf automatisch meet, sneller, makkelijker en minder stressvol.
We doen een serie (meerdere) metingen, en nemen het gemiddeld van de uitslagen daarvan. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het stressniveau van uw dier. Mogelijk wordt u verzocht om de metingen op korte termijn nogmaals te laten herhalen.

De normale bloeddruk bij de kat is tussen de 120-140 mmHg. Bij een achtereenvolgens gemeten bloeddruk van hoger dan 150 mmHg spreken we van verhoogde bloeddruk.

Therapie

Bij een verhoogde bloeddruk is het noodzakelijk om medicijnen te geven om de bloeddruk te verlagen. Zo kan verdergaande schade aan organen en bloedvaten worden voorkomen. De bloeddruk wordt dan vaak op korte termijn nogmaals gemeten om te beoordelen of de medicatie voldoende aanslaat.