verstopte plasbuis bij de kater

Regelmatig zien we urinewegobstructies bij de kater. Een verstopte plasbuis kan ontstaan bij katers die last hebben van plasproblemen. Onder invloed van verschillende oorzaken kan een (steriele) blaasontsteking ontstaan bij de kat. Soms wordt daarbij ook blaasgruis gevormd. Dit blaasgruis is een soort fijn korrelig zand dat in de urine wordt gevormd. Samen met ontstekingscellen en rode bloedcellen die ontstaan door de blaasontsteking kunnen een soort stolsel worden gevormd. Met name bij katers bestaat het risico dat deze stolseltjes vastlopen in de afvoerende buis van de blaas naar buiten. Dit komt omdat katers een trechtervormige urinebuis hebben die aan het einde vrij nauw is.

Mannelijke gecastreerde katers met overgewicht blijken veel meer risico te hebben op een urineweg obstructie dan andere katten. Deze katten drinken over het algemeen minder, gaan minder vaak naar de bak waardoor ze te lang hun urine ophouden.

Wanneer er een stolsel vastloopt in de urinebuis ontstaat er een blokkade. De kat kan zijn urine niet meer kwijt. Hierdoor raakt de blaas overvuld en kunnen de nieren hun urine ook niet meer afvoeren. Bovenstaande kan leiden tot ernstig nierfalen en blaasverlamming.

Een verstopte kater is dus altijd een spoedgeval!!!

Verschijnselen

De symptomen die een verstopte kater toont zijn vaak heel duidelijk:

 • Continu op en af de bak gaan
 • Zeer lang op de bak blijven zitten
 • Klagelijk miauwen of zelf schreeuwen
 • In een persende houding blijven zitten
 • U ziet geen of slechts een druppeltje urine
 • Uiteindelijk wordt de kater sloom en lusteloos. Op dat moment is er vaak sprake van aantasting van de nieren en is snel handelen noodzakelijk omdat anders binnen enkele uren sterfte zal optreden.

Diagnostiek en therapie

Wanneer een kater wordt binnengebracht verdacht van een urineweg obstructie zullen er snel een aantal onderzoeken worden verricht om te kijken hoe ernstig de stand van zaken is.

De eerste diagnostiek bestaat uit:

 • Bloedafname voor controle van nierwaardes en zouten in het bloed (natrium/kalium)
 • Eventueel aanprikken van de blaas onder echo geleide wanneer de druk in de blaas zo hoog is dat er acuut risico is op het scheuren van de blaas.
 • Daarna wordt vaak eerst een infuus aangelegd zodat we de kater vocht kunnen toedienen (zeker wanneer de nieren er slecht aan toe zijn). Aansluitend wordt de kater onder narcose gebracht via dit infuus.
 • Met een katheter wordt de obstructie in de plasbuis opgeheven. (Lukt dit niet dan zal er direct moeten worden overgegaan tot een operatie waarbij de blokkade operatief wordt opgelost.)
 • Er zal urine worden afgenomen voor urine onderzoek. Hierbij kijken we naar rode en witte bloedcellen in de urine maar zeker ook naar de aanwezigheid van blaasgruis.
 • Soms wordt aanvullend een echo gemaakt om de uitgangssituatie te bepalen. Er wordt gekeken naar eventuele afwijkingen aan de blaas en aan de nieren en naar de hoeveelheid gruis in de blaas. Gedurende de opname van de kater zal dit regelmatig worden gecontroleerd om te bepalen of de situatie verbeterd met de therapie.

Afhankelijk van de situatie van de kater, de toestand van de nieren, het herstel en de financiële middelen van de eigenaar blijft de kater gemiddeld 3 dagen in de opname. Daarbij heeft de kater een infuus om de nieren te spoelen en de vieze urine (vol met gruis) te verdunnen en zo gemakkelijk af te voeren. Er wordt een katheter in de blaas aangebracht zodat er continue afvoer van urine is. Dit om te voorkomen dat zich weer een verstopping vormt en om de blaas zo goed mogelijk te spoelen. 2x daags wordt de blaas via de katheter gespoeld. Zonodig wordt gecontroleerd met de echo of de urine in de blaas mooi schoon is. De kater krijgt ontstekingsremmer, soms antibiotica en soms ook medicatie toegediend die de blaas doet ontspannen. Dagelijks worden ook de bloedwaarden van de nieren en de zouten gecontroleerd.

Wanneer de nieren goed zijn hersteld en de blaas en de urine vrij lijkt te zijn van al het materiaal dat een verstopping zou kunnen veroorzaken, wordt de katheter verwijderd. Uw kater blijft dan bij ons totdat hij weer zelf geplast heeft. Wanneer dit zo is kan uw dier naar huis met aanvullende medicatie en eventueel dieetvoer welke het gruis moet oplossen en voorkomen. U zal worden gevraagd ter controle met enige regelmaat wat urine van uw kater in te leveren.

Wanneer uw kater een verstopping heeft gehad ten gevolge van blaasgruis is het heel belangrijk om gedurende het hele leven een speciaal dieet te geven. Volg hierbij de instructies van uw dierenarts. Niet alle diëten die claimen geschikt te zijn voor behandeling van blaasgruis zijn dat ook!

Wat als de verstopping terugkomt?

Wanneer een kater ondanks bovenstaande therapie en het trouw geven van het blaasgruisdieet toch weer verstopt raakt., dan wordt er vaak gekozen voor een penisamputatie. Bij deze ingreep wordt operatief het smalle deel van de plasbuis verwijderd en een grotere opening gemaakt, zodat er hopelijk geen verstopping meer kan ontstaan.

Door deze ingreep wordt het risico op een verstopping bijna nihil echter, kan de kat nog steeds last houden van plasproblemen. Deze problemen dienen afzonderlijk te worden behandeld. Door de operatie is wel de levensbedreigende situatie verleden tijd.