Verhoogde schildklierwerking

Een verhoogde schildklierwerking wordt veroorzaakt door de productie van teveel schildklierhormoon. In 99% van de gevallen wordt dit veroorzaakt door een goedaardige tumor van de schildklier.  Een verhoogde schildklierwerking wordt met name gezien bij oudere katten vanaf ongeveer 10 jaar.

Symptomen

De meeste symptomen zijn te relateren aan de hyper-functie. Dit geeft de volgende verschijnselen:

Diagnostiek

  • Vermageren ondanks (zeer) goede eetlust. (De stofwisseling gaat  te snel).
  • Hyperactief of zelfs agressief gedrag, erg miauwendof haarkleed
  • Verhoogde hartslag soms gecombineerd met een hartruis
  • Braken/diarree
  • Meer drinken en meer plassen
  • Ruw / dof haarkleed

Wanneer er het vermoeden is dat uw kat een schildklierhyperfunctie heeft, zal een bloedonderzoek de diagnose kunnen bevestigen. Er wordt bloed afgenomen wat vervolgens op de kliniek kan worden getest op de hoeveelheid schildklierhormoon.

Indien er sprake is van een hartruis dan zal eventueel aanvullend een echo van het hart worden gemaakt.
Mogelijk wordt tevens de bloeddruk gemeten bij uw kat. Deze kan flink verhoogd zijn door de verhoogde schildklierwerking.

Behandeling

Er zijn verschillende behandelingsopties die hieronder worden besproken. Overleg met uw dierenarts welke optie voor u en uw kat de beste is.

Medicijnen
Dit kan op 2 manieren:

  • Felimazole tabletten 1 à 2 keer daags
  • Carbimazole oorzalf voor op de oorschelp

Beiden reduceren de hoeveelheid schildklierhormoon in het bloed van de kat. Behandeling is levenslang. Na een aantal weken wordt vaak opnieuw bloed afgenomen om te beoordelen of de dosering voldoende is. Dan worden vaak ook de nierwaardes in het bloed gemeten om te kijken of deze schade hebben ondervonden door de verhoogde schildklierwerking.

Chirurgie
Het is mogelijk de schildklier(en) te verwijderen. schildklieroperatieHiertoe wordt een sneetje gemaakt in de hals van de kat. Voordeel van deze therapie is dat de kat permanent van de schidlklierhyperfunctie verlost is. Nadeel is dat de kat onder narcose moet. Een tweede nadeel is dat er een tekort aan schildklierhormoon kan ontstaan of een tekort aan hormonen die door de bijschildklier worden geproduceerd. Dit laatste komt omdat de bijschildklier beschadigd kan raken tijdens de operatie. Dan is het mogelijk dat u alsnog medicatie moet geven naderhand.

Radioactief jodiumbehandeling
Bij de behandeling met radioactief jodium wordt uw kat gedurende een aantal dagen opgenomen in een kliniek. Via een infuus wordt een radioactieve stof toegediend in het bloedvat. Voordeel van deze therapie is dat dit radioactief materiaal alleen de slechte schildkliercellen (welke teveel hormoon produceren) vernietigt terwijl de goede blijven bestaan. Een ander voordeel is dat de meeste katten na deze behandeling permanent genezen zijn en u dus niet meer met pillen  aan de slag hoeft. Nadeel is dat de kat een aantal dagen moet worden opgenomen omdat er gewerkt wordt met radioactief materiaal. Ook wanneer de kat weer naar huis mag, dienen speciale maatregelen te worden genomen. Indien u zich hieraan houdt is dit volkomen veilig.