Hoeveel bescherming geeft een vaccinatie?

Verschil per dier

Tegen geen enkele ziekte is 100% van de dieren te beschermen. Er zullen altijd dieren zijn die een minder goede of zelfs helemaal geen weerstand na vaccinatie opbouwen. Gelukkig zijn dat er maar heel weinig.

Verschil per vaccinatie

De mate van bescherming verschilt ook per vaccinatie. Tegen kattenziekte en hondsdolheid (rabiës) is de weerstandsopbouw veel beter en langduriger dan tegen niesziekte. Bij niesziekte is bovendien sprake van meerdere ziekteverwekkers en zijn er nog geen vaccins voor alle verwekkers. Daar komt nog bij dat niesziekte zich zeer oppervlakkig (op de slijmvliezen van de voorste luchtwegen) afspeelt, waardoor de weerstandsopbouw moeilijker is en de bescherming korter duurt.

De opgebouwde weerstand verschilt dus per ziekte. 

Via onderstaand filmpje wordt in een paar minuutjes de beschermingsduur van vaccinaties bij de hond uitgelegd: