Algemene voorwaarden petpunten

Petpunten Spaarsysteem – Algemene Voorwaarden

A. Definities

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis:

 • Dierenkliniek Hoogveld: Maatschap Dierenkliniek Hoogveld, Hoogveldsweg 34, 6102 CB Echt.
 • Petpunten: Het spaarsysteem voor gezelschapsdieren verstrekt door Dierenkliniek Hoogveld aan haar vaste klanten.
 • Vaste klant Dierenkliniek Hoogveld: De klant die zich heeft ingeschreven in het klantenbestand van Dierenkliniek Hoogveld.
 • Petpunten spaarsysteem: Het door Petpunten ontwikkelde loyaliteitsprogramma waarbij vaste klanten van Dierenkliniek Hoogveld met behulp van het spaarsysteem kunnen sparen, dit geeft hem/haar recht op korting of een cadeau.
 • Vestigingen: De vestigingen van Dierenkliniek Hoogveld in Echt, Roermond, Susteren en Herten.

B. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aanvraag en/of het gebruik van het Petpunten spaarsysteem.
 • Door het gebruik van de Petpuntenspaarkaart verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord gaat met de toepassing hiervan.

C. Aanvraag

 • Aan het Petpunten Spaarsysteem kan worden deelgenomen door vaste klanten van Dierenkliniek Hoogveld. De klant kan hiervoor het inschrijfformulier invullen in een van de vestigingen. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden in de vestigingen in Echt, Roermond, Susteren en Herten.
 • De vaste klant kan deelnemen aan het Petpunten Spaarsysteem door een inschrijfformulier in te vullen in een van de vestigingen.
 • Door de onder C.2 genoemde aanvraag neemt u deel aan het Petpunten spaarsysteem, waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 • Na ontvangst van het onder C.2 genoemde ingevulde inschrijfformulier (in de vestigingen) ontvangt de aanvrager ter plaatste zijn/haar spaarkaart, de folder van de Petpunten en de algemene voorwaarden met daarin uitleg over de inhoud van het Petpunten spaarsysteem.
 • Deelname aan het Petpunten spaarsysteem kost de aanvrager eenmalig 3 euro (waarborgsom)
 • Deelname aan het Petpunten spaarsysteem is enkel mogelijk indien de klant een geldig woonadres heeft in Europa.
 • In de weekend- of avonddiensten is het niet mogelijk om een Petpuntenspaarkaart aan te kopen.

D. Gebruik

 • Mocht de klant een aankoop doen en laat zich op dat moment inschrijven dan begint de klant met deze aankoop direct met sparen.
 • Het Petpunten spaarsysteem is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

E. Sparen

 • Bij Dierenkliniek Hoogveld spaart u bij iedere bestede euro één punt. Eén (1) punt vertegenwoordigd een waarde van 5 eurocent (0.05).
 • De punten worden verstrekt op alle aankopen bij Dierenkliniek Hoogveld (met uitzondering van al lopende kortingsregelingen en maandacties (zie G)) en worden berekend op basis van het netto betaalde bedrag.
 • Alleen directe betalingen die contant of via de pin worden voldaan komen in aanmerking voor de Petpunten.
 • Bij het vergeten van de spaarkaart bij een bezoek aan Dierenkliniek Hoogveld vervallen de Petpunten voor het bestede bedrag, deze worden niet meer op een later tijdstip uitgekeerd.
 • Petpunten worden uitsluitend verstrekt op klantcode.

F. Inwisselen Petpunten

 • U heeft het recht de op uw Petpuntenspaarkaart bijgeschreven Petpunten in te wisselen op op alle preventieve zorg. Dit betekent onder andere vaccinaties, ontworming, vlooienbestrijding, voer, maar ook een castratie of sterilisatie van uw huisdier. Per transactie per dag kunt u 250 petpunten verzilveren, dit staat voor €12,50 korting. Daarnaast hebben we maandelijks leuke acties tegen inwisseling van petpunten
 • De Petpunten zijn uitsluitend inwisselbaar in de vestigingen van Dierenkliniek Hoogveld.
 • De op uw Petpuntenspaarkaart bijgeschreven Petpunten kunnen alleen door u als Petpuntenspaarkaart houder worden ingewisseld.
 • Er kunnen maximaal 250 petpunten per transactie per dag worden ingeleverd.
 • Het is niet mogelijk uw gespaarde Petpunten in te wisselen tegen contanten of te ruilen. Er kunnen geen Petpunten overgeschreven worden naar andere Petpuntenspaarkaarten.
 • Op het inleveren van (250) petpunten wordt geen geld teruggegeven.
 • De gespaarde Petpunten kunnen ingeleverd worden bij een volgend bezoek aan één van de vestigingen.
 • De gespaarde Petpunten kunnen niet ingewisseld worden in avond- of weekenddiensten.

​​​​​​​G. Kortingsregelingen en maandacties

 • De Kortingsregelingen worden door Dierenkliniek Hoogveld zelf samengesteld.
 • De maandacties gelden slechts voor de duur van de actieperiode.
 • Dierenkliniek Hoogveld zal bij het bovenstaand genoemde aangeven dat er geen of enkele punten gespaard kunnen worden.

H. Wijzigingen

 • Dierenkliniek Hoogveld behoudt zich het recht voor de onder G bedoelde aanbiedingen te allen tijde en onder alle omstandigheden in te trekken, te wijzigen of nieuwe aanbiedingen te doen.
 • Dierenkliniek Hoogveld behoudt zich tevens het recht voor wijzingen aan te brengen in het aantal punten dat per besteed bedrag aan de vaste klant wordt toegekend. Vaste klanten van Dierenkliniek Hoogveld worden vooraf via e-mail of binnen de vestigingen over de wijzigingen geïnformeerd.

I. Beëindiging deelname

 • Vaste klanten van Dierenkliniek Hoogveld kunnen hun deelname op ieder moment beëindigen.
 • Om deelname aan het spaarsysteem te kunnen beëindigen dient de vaste klant een uitschrijfformulier in te vullen in één van de vestigingen.
 • Na beëindiging is het opgebouwde spaarsaldo niet meer geldig en kunnen geen punten meer worden gespaard.
 • De gespaarde punten worden niet uitgekeerd in contanten.
 • Dierenkliniek Hoogveld is gerechtigd om, onder voorbehoud van al haar rechten, in geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, bij handelen in strijd met de onderhavige algemene voorwaarden, bij misbruik van rechten als vaste klant van Dierenkliniek Hoogveld, of bij enig ander handelen dat schade berokkend aan Dierenkliniek Hoogveld, de vaste klant met onmiddellijke ingang uit het spaarsysteem te verwijderen en het tegoed aan gespaarde punten te annuleren.

J. Beëindiging Petpunten spaarsysteem

 • Dierenkliniek Hoogveld behoudt zich het recht voor het Petpunten spaarsysteem ten alle tijde te beëindigen.
 • De vaste klant van Dierenkliniek Hoogveld zal uiterlijk drie maanden van te voren over de beëindiging worden
 • geïnformeerd. Tot aan de datum van beëindiging kunnen door de vaste klanten van Dierenkliniek Hoogveld punten worden gespaard. Na beëindiging op grond van dit artikel kunnen geen punten meer worden gespaard.

K. Verlies of diefstal van de spaarkaart

 • In geval van verlies of diefstal van uw Petpuntenspaarkaart dient u dit zo snel mogelijk telefonisch door te geven aan Dierenkliniek Hoogveld. Het pasnummer wordt dan geblokkeerd.
 • Na het blokkeren kunt u een nieuwe pas aankopen, de gespaarde Petpunten kunnen overgeboekt worden naar de nieuwe spaarkaart.
 • Wanneer u na verlies de spaarkaart terugvindt dient u deze te vernietigen.

L. Privacy

 • In het kader van het Petpunten spaarsysteem worden persoonsgegevens van de vaste klant van Dierenkliniek Hoogveld verwerkt. Deze verwerking vindt plaats om (wijzigingen in) de aanvraag voor de vaste klant van Dierenkliniek Hoogveld correct te kunnen afhandelen. Daarnaast worden de persoonsgegevens gebruikt om de vaste klant regelmatig te informeren over aanbiedingen, producten en acties van Dierenkliniek Hoogveld. De vaste klant kan bij inschrijving kenbaar maken of deze gebruik wil maken van de dienst.
 • Uit deze persoonsregistratie zullen geen gegevens aan derden ter beschikking worden gesteld.
 • De vaste klant van Dierenkliniek Hoogveld heeft recht op inzage in zijn/haar gegevens.
 • Adreswijzigingen en andere voor Dierenkliniek Hoogveld van belang zijnde wijzigingen c.q. aanvullingen in het verband met het gebruikt het spaarsysteem, dient de vaste klant van Dierenkliniek Hoogveld door toegeven via een e-mail naar info@dierenkliniekecht.nl (link stuurt een e-mail), dan wel telefonisch.

M. Aansprakelijkheid

Dierenkliniek Hoogveld is niet aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik- door de vaste klant dan wel door derden – van het spaarsysteem.

N. Overige Bepalingen

Dierenkliniek Hoogveld behoudt zich het recht voor de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigingen. Op de datum van de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden vervallen de onderhavige en alle voorgaande algemene voorwaarden.