BOS syndroom

Wat is het BOS syndroom?mopshond

Het Brachycephalic airway Obstructive Syndrome, ofwel BOS, is een moeilijke benaming voor een anatomisch probleem van de voorste luchtwegen dat we met name zien bij de kortsnuitige (ook wel brachycephale) rassen zoals Engelse Bulldog, Franse Bulldog, Boston Terriërs, Mopshonden etc.

Anatomie

Wat opvallend is aan deze kortsnuitige rassen is met name dat de neus als het ware ingedrukt is. Echter binnen deze zelfde neus, moeten wel alle anatomische structuren zoals de tong, het gehemelte, de tanden enz. hun plek vinden. Er is dus veel minder plaats voor deze structuren dan bij een normale hond. Naast deze anatomische gebreken ten gevolge van ruimtegebrek blijken deze dieren ook vaker nog eens last te hebben van een te nauwe luchtpijp waardoor de ademhaling nog meer wordt belemmerd.

Componenten

Het zogenaamde BOS syndroom bestaat uit een aantal componenten:

Te kleine neusopeningennauwe neusgaten
Doordat de neusgaten van deze hondjes als het ware dichtgedrukt worden is het alsof uw hond door een rietje moet ademhalen. Dit verklaard tevens het snurkende geluid of knorren wat deze honden vaak doen. Bij een normale luchtpassage door de neus behoor je geen geluid te horen.

Te lang zacht gehemelte
Waardoor deze als het ware de keel in wordt gezogen en de ademweg blokkeert. (zie afbeelding hieronder)
te lang verhemelte

 

 

 


Zwelling en uitpuilingen in het keelgebied
Hierbij ontstaat er nog meer zwelling en irritatie in het keelgebied waardoor de hond het steeds benauwder krijgt.

Te nauwe luchtpijpte nauwe luchtpijp
Veel honden van bovengenoemde rassen hebben naast bovenstaande verschijnselen ook nog eens een te nauwe of ingezakte luchtpijp. Hierdoor wordt luchtpassage nog moeilijker. Veel fokkers selecteren reeds op dieren met een luchtpijpdiameter van normale proporties om dit probleem al te voorkomen. (hiernaast ziet u een rontgenfoto van een Bulldog met een te nauwe luchtpijp: dunne zwarte lijntje)

Niet alle componenten van de aandoening komen bij alle honden voor. De ene heeft maar 1 of 2 van bovenstaande afwijkingen. Daarnaast kunnen de afwijkingen hierboven beschreven ook in mate en ernst verschillen. Dit maakt het ook dat we bij de ene hond eerder voor operatie kiezen dan bij de andere.

Symptomen

De symptomen die u bij uw hond kunt bemerken hebben allen te maken met een bemoeilijkte ademhaling:
• Afwijkend geluid bij ademhalen: snurken, G-geluid, knorren
• Benauwdheid, vooral bij inspanning of bij warm weer.
• Hoesten, met name het veel ophoesten van slijm
• Minder eetlust

Behandeling

Afhankelijk van de ernst en het aantal klachten dat de hond heeft wordt een bepaalde therapie ingesteld. Deze kenmerken horen nou eenmaal bij het ras maar ze moeten het leven van het dier niet teveel beperken.

Gewichtsreductie
Is nummer 1 in de therapie. Wanneer de hond overgewicht heeft zal deze nog meer moeite hebben met ademhalen. Bovendien wordt het narcose risico groter bij een patiënt met overgewicht.

Medicamenteus
Soms kan er geprobeerd worden met medicatie zoals luchtweg verwijdende medicatie en slijmoplossende middelen, het ongerief gedeeltelijk te verminderen.

Chirurgie
Vaak kan men bij de ernstigere patiënten niet om chirurgisch ingrijpen heen. Helaas kunnen we niet alle anatomische beperkingen van het dier oplossen maar 2 van de vier bovengenoemde componenten zijn chirurgisch te behandelen. De chirurgische ingreep bestaat uit de volgende ingrepen:

  • Neusvleugelcorrectie

Doel van deze ingreep is de instroomopening van de lucht te vergroten.
neusvleugelcorrectie 1neusvleugelcorrectie 2

  • Inkorten van het zachte gehemelte

Hierdoor wordt er meer ruimte gecreëerd in de keel en zorgt het steeds op en neer flapperen van het gehemelte niet meer voor irritatie en dus extra zwelling in de keel.                                            
verhemelte correctie 1verhemelte correctie 2