Myxomatose

Wat is de oorzaak van myxomatose?

Myxomatose is een meestal fataal verlopende ziekte bij het konijn. Het betreft een virus (pokkenvirus) dat met name voorkomt bij wilde konijnen. De ziekte wordt overgedragen via stekende insecten zoals muggen. De mug prikt eerst het zieke konijn en zuigt daar bloed en prikt vervolgens een ander konijn waardoor deze besmet raakt. Daarnaast is ook besmetting tussen konijnen onderling of via materialen mogelijk. Ook onze huiskonijnen kunnen dus myxomatose oplopen, zelfs als ze binnen of op een balkon gehouden worden.

Verschijnselen

Verschijnselen van myxomatose zijn vaak zeer karakteristiek. De symptomen treden meestal op enkele dagen tot 2 weken na infectie met het myxomatose-virus. De verschijnselen zijn:

 • dikke oogleden
 • vieze ooguitvloeiing
 • bulten op de oren (myxomen) en op andere plaatsen op de huid
 • dikke mond en neus
 • dikke anus
 • niet meer willen eten
 • ziek, lusteloos konijn
 • onderliggende ziektes zoals longontsteking of diarree

Diagnostiek

De diagnose myxomatose is eigenlijk vrij zeker te stellen aan de hand van de klinische verschijnselen. Deze zijn vaak overduidelijk.

Therapie

Als u vermoedt dat uw konijn myxomatose heeft, isoleer hem dan zo spoedig mogelijk van de andere konijnen. Neem vervolgens contact op met een dierenarts.
In de meeste gevallen is myxomatose een fatale aandoening. Slechts ongeveer 5% van de konijnen overleeft deze infectie.

Het virus zelf is niet te bestrijden. De behandeling bestaat dus voornamelijk uit symptoombestrijding en ondersteuning zoals:

 1. Zorg voor een geïsoleerde, verwarmde opvang
 2. Dwangvoeding
 3. Onderhuidse vochttoediening
 4. Bestrijden van eventuele bijkomende infecties met antibioticum
 5. Indien nodig pijnstilling

Preventie

Myxomatose bij het konijn is te voorkomen.

 • Allereerst door uw konijn jaarlijks te laten vaccineren. De vaccinatie kan vanaf 5 weken leeftijd. U kunt het hele jaar door terecht met uw konijn voor deze vaccinatie.
 • Daarnaast kunt u proberen insecten (zoals muggen) te weren met horren, insecten bestrijdingsmiddelen of stronghold®
 • Goede hygiëne