Amyloidose

Amyloidose is een groep ziekten die wordt gezien bij verschillende dieren in verschillende orgaansystemen.

Wat is amyloid?

Amyloid is een type eiwit. Het is een eiwit dat vrijkomt uit de lever bij acute ontstekingen. Bij ieder dier kan amyloid gevormd worden. Bij dieren met amyloidose wordt dit eiwit soms zonder reden gevormd en kan dit eiwit op verschillende plekken of organen worden opgeslagen, waardoor beschadiging aan dit orgaan ontstaat. In die organen veroorzaakt het amyloid een verstoring van de orgaanfunctie. Dit wordt amyloidose genoemd.

Er zijn verschillende soorten amyloidose. Bij de kat komt een erfelijke vorm voor: systemische amyloidose. Gelukkig is deze ziekte vrij zeldzaam

Raskatten

Bij de Abbesijn komt een vorm van erfelijke amyloidose voor die zorgt voor de afzetting van het amyloid eiwit in de nieren. Dit leidt tot chronische nierziekte.
Ook bij de Siamees is onderzoek gedaan naar een erfelijke vorm van amyloidose. Hierbij kwam het amyloid voor in nieren en/of lever en veroorzaakte daar ernstige problemen. Ook bij de Siamees is onderzocht dat het hier gaat om een erfelijke genetische mutatie in het DNA.

Naast een genetische basis wordt er ook gedacht dat infectieuze of omgevingsfactoren van invloed zijn op het ontwikkelen van amyloidose.

Het stellen van de diagnose

Helaas komt men niet vaak achter de diagnose Amyloidose. Dit komt omdat het een vrij zeldzaam probleem is en om de diagnose te bevestigen vaak een stukje weefsel (biopt) moet worden afgenomen van nieren of lever. Dit is echter niet geheel zonder risico. De beschadiging door het amyloid is onomkeerbaar. Vaak worden dieren pas aangeboden in een vergevorderd stadium van bijvoorbeeld chronisch nierfalen.

Vaak geeft een urine onderzoek wel aanwijzing. De aanwezigheid van eiwit in de urine kan een hint zijn. Echter de definitieve diagnose kan alleen gesteld worden met een weefselbiopt.

Behandeling

De behandeling van Amyloidose bestaat veelal uit ondersteunen van in de meeste gevallen het chronisch lever /nierfalen.