VHD

Wat is VHD?

VHD staat voor viral hemorrhagic disease.  Hemorrhagic betekent bloeding. De ziekte wordt ook wel eens VHS of RHD genoemd. VHD ontstaat door een virusinfectie met een calicivirus. Dit virus is zeer besmettelijk en in bijna alle gevallen dodelijk. Er is een aantal jaren geleden een nieuwe dodelijke variant ontdekt in Nederland, VHD2.

Het VHD virus kan zich verspreiden door direct contact tussen konijnen, middels insecten, ontlasting of gebruiksvoorwerpen. Een belangrijke besmettingsroute is de route via het plukken van vers gras. Vaak wordt langs de berm vers gras geplukt voor konijnen, echter hier komen in de avond en nacht ook de wilde konijnen waaronder VHD veel meer voor komt.

Symptomen

Binnen 1 tot 3 dagen na besmetting zullen verschijnselen ontstaan. Verschijnselen variëren van waarneembare verschijnselen, zoals hieronder weergegeven, tot plotselinge sterfte zonder aanleiding.

 • Lusteloos
 • Niet eten
 • Koorts
 • Benauwdheid
 • Tandenknarsen (pijn)
 • Bloederige neusuitvloeiing
 • Bloed bij de ontlasting

De meeste konijnen sterven aan bloedingen in het lichaam die worden veroorzaakt door het virus. Vandaar dat een konijn ook plots kan sterven zonder dat u als eigenaar iets hebt opgemerkt. Vaak verspreidt de infectie zich ook snel binnen een koppel konijnen en kan er massale sterfte optreden van meerdere konijnen.

Behandeling

Een vermoeden op het bestaan van VHS is moeilijk te bevestigen. Zeker als het konijn al ernstig ziek is. Dan is het vaak noodzakelijk om direct te handelen.

 • Isoleer het zieke konijn van alle andere konijnen.
 • Maak alle hokken (ook die van de gezonde konijnen) direct goed schoon met natronloog, formaldehyde of hypochloriet. Ook persoonlijke hygiëne is erg belangrijk.
 • Symptomatische behandeling van het konijn:
 1. Warmte
 2. Pijnstilling en/of antibiotica
 3. Infuustherapie
 4. Dwangvoeding

Helaas zullen verreweg de meeste konijnen deze infectie niet overleven.

Preventie

Het optreden van VHD is niet altijd 100% te voorkomen, echter het risico hierop kan worden verkleind en de weerstand van het konijn kan worden geoptimaliseerd. Wat kunt u doen?

 • Vaccinatie. Deze vaccinatie wordt vaak samen gegeven met de myxomatose vaccinatie. Vaccinatie kan plaatsvinden vanaf 5 weken leeftijd. U kunt uw konijn het hele jaar door laten enten.
 • Hygiënische maatregelen.
 • Opletten met voeren van vers gras en plaatsen waar wilde konijnen komen.