automatische borstkasdrainage

Sinds enige tijd hebben we in onze kliniek de beschikking over een nieuw automatisch thoraxdrainage systeem. Dit systeem wordt gebruikt voor dieren die vocht (liquothorax) of lucht (pneumothorax) in hun borstholte hebben tussen de longen en het longvlies. Dit zijn vaak ernstige spoedgevallen waarbij de dieren soms heel ernstig benauwd kunnen zijn.

Onder een speciale narcose brengen we 1 of 2 drains aan in de borstkast van de hond. Dit is een chirurgische procedure. Via een speciaal slangensysteem worden de drains aangesloten op het automatische afzuigsysteem. Dit maakt het mogelijk dat er continue afvoering is van lucht of vocht.

We gebruiken een automatisch afzuigsysteem uit de humane geneeskunde. Dit is een draagbaar systeem zodat het dier toch nog enige mobiliteit heeft. Het systeem bevat een beveiliging dat aangeeft wanneer de slangen verstopt zijn of niet meer functioneren. Op een grafiek wordt het aantal ml vloeistof of lucht aangegeven dat per minuut wordt afgezogen zodat we precies kunnen registreren wat de productie van de drains over de dagen is. Het is wel noodzakelijk dat een dier hier bij ons in de opname blijft zolang het verbonden is met de thoraxdrainage omdat de dieren ook specifieke en intensieve verzorging vereisen.