Bloedtransfusie

Helaas is het soms nodig om ook huisdieren een bloedtransfusie te geven. Er kunnen verschillende redenen zijn om een bloedtransfusie toe te dienen.

  • Bij ernstig bloedverlies na ongeval of trauma
  • Bij ernstig bloedverlies door bijvoorbeeld vergiftiging met rattengif
  • Door ernstige bloedafbraak ten gevolge van een auto immuun ziekte.
  • Door ernstig tekort aan stollingsfactoren in het bloed.
  • Bij zware operaties waarbij bloedverlies een rol speelt
  • Bij sommige ziekte van het beenmerg.

Voor het geven van een bloedtransfusie beschikken wij uit een database met donorhonden. Dit zijn honden van medewerkers/collega's of klanten die zich beschikbaar hebben gesteld. Wanneer er een bloedtransfusie nodig is dan wordt er een hond opgeroepen waarbij direct de benodigde hoeveelheid bloed wordt afgenomen.

Bij honden kunnen we eenmalig een bloedtransfusie uitvoeren zonder vooraf de bloedgroep te bepalen. Na het toedienen van het donorbloed maakt de hond echter antistoffen aan tegen het donorbloed. Bij een eventuele volgende transfusie kan er daardoor een ernstige transfusiereactie (en mogelijk sterfte) optreden. Daarom is het voor een tweede of volgende bloedtransfusie wel altijd nodig om de bloedgroep te bepalen.

Bij katten kan er bij de eerste transfusie al een ernstige reactie optreden. Daarom is het bij katten altijd noodzakelijk om eerst een bloedgroep bepaling te doen. Deze bloedgroepbepaling kunnen we in onze praktijk uitvoeren middels een sneltest.

Wilt u uw hond opgeven als bloeddonor dan kunt u zich melden bij één van onze assistentes via de mail. Wij zoeken honden van grote rassen (>30 kg), middelbare leeftijd (2-8 jaar oud), gezond en makkelijk en braaf in de omgang.