Bypass bij verstopping nierleider

Bypass bij verstopping van de nierleider bij de kat.

Een obstructie (verstopping) van de nierleider, de verbindingsbuis tussen nier en blaas, wordt bij katten in toenemende mate gezien. Vaak wordt de verstopping veroorzaakt door een niersteen die vastloopt in de afvoerende urineweg tussen nier en blaas. Wanneer deze obstructie ontstaat kan de betreffende nier zijn urine niet meer kwijt. Hierdoor raakt het nierbekken overvuld en treed er schade op aan de betreffende nier.

Op de röntgenfoto ziet u verschillende steentjes in beide nieren (rode pijlen) en de nierleider (gele pijl).

De behandeling van deze nierleiderobstructie kan plaatsvinden op een aantal manieren:

  • Vloeistoftherapie in combinatie met medicatie die de spieren van deze urinebuis doen verslappen in de hoop dat het steentje doorschiet naar de blaas en daar verwijderd kan worden.
  • Het steentje kan uit de nierleider worden verwijderd. Echter de nierleider van de kat is zo nauw dat wanneer men het steentje verwijderd en de nierleider zou hechten er vaak verklevingen optreden waardoor alsnog een obstructie of verstopping ontstaat.
  • Indien 1 nier is aangetast kan men ervoor kiezen de aangetaste nier en nierleider operatief te verwijderen. Indien de gezonde nier van de kat nog goed functioneert kan deze volledig de nierfunctie overnemen

In sommige gevallen is één van bovenstaande therapieën niet wenselijk of zijn de therapieën niet geslaagd. In uitzonderlijke gevallen komen er ook steentjes voor in beide nierleiders van beide nieren van de kat. In deze gevallen kan worden gekozen voor een nieuwe techniek:de  Bypass of SUB (suburetrale bypass)

De SUB is een kunstmatig siliconen slangetje met een metalen portal. Dit slangetje wordt aangebracht tussen de nier en de blaas en omzeilt dus in feite de geblokkeerde nierleider van de kat.

Hoewel er vaak rekening moet worden gehouden met onderliggende beschadiging en mogelijk nierfalen dat begeleid dient te worden, wordt de kwaliteit van leven voor de kat vaak significant verbeterd door plaatsing van de SUB.

De SUB wordt geplaatst middels een buikoperatie. Tijdens deze operatie wordt een nieuwe verbinding gemaakt tussen nier en blaas. Hieronder is het resultaat te zien op een röntgenfoto.

De rode pijl geeft de plaatsing van de SUB in de nier weer. De blauwe pijl de plaatsing van de SUB in de blaas .

De Suburetrale Bypass is een permanente oplossing. Er is dus in de meeste gevallen geen vervanging nodig na een aantal jaren. Hij gaat een heel kattenleven mee.