Het chirurgisch verwijderen van gebitselementen

Door verschillende oorzaken kan het nodig zijn dat een kies van uw huisdier moet worden getrokken. Dit kan zijn omdat er sprake is van een ernstige ontsteking van het tandvlees en kaakbot, tandresorptie of bij voorbeeld een ontsteking aan de wortelpunt.

Het aantal wortels van het betreffende element alsmede de ziekte aan het element bepaald op welke manier deze getrokken worden. Zo hebben snijtanden en de eerste kies maar 1 wortel en kunnen daarom relatief gemakkelijk getrokken worden, vaak zonder chirurgisch ingrijpen.

Voor de overige tanden (hoektanden) en kiezen geldt dat deze een zeer lange wortel, of meerdere wortels hebben waardoor het trekken van deze tanden of kiezen niet gemakkelijk is en een wat grondigere aanpak vergt. Met name de grote scheurkiezen van honden en katten zijn van nature zo gebouwd dat ze met twee of drie wortels stevig verankerd zitten in het kaakbot. Dit is natuurlijk nodig om een prooi te kunnen vangen, vasthouden en verscheuren. In deze gevallen gaan we over tot een chirurgische extractie.

Hoe verloopt een chirurgische extractie?

Allereerst wordt het tandvlees wat over de kaak ligt ter hoogte van de aangedane tand of kies ingesneden en omhoog geklapt. Wanneer dit is voltooid kijken we op het kaakbot waarin zich de betreffende tand of kies bevindt. Met een klein boortje wordt het kaakbot ter hoogte van deze tand of kies weggeboord.

De wortels staan uiteen waardoor ze vast zitten in de kaak. Om zo’n kies te kunnen verwijderen moeten we deze vervolgens eerst opdelen in eenwortelige stukken.

Daarna maken we deze eenwortelige stukken los van het kaakbot door het kaakbot eromheen wat vrij te boren. Als er een klein gleufje is ontstaan kunnen we met ons instrumentarium tussen de tandwortel en het kaakbot. Met kleine bewegingen wordt de wortel losgewrikt uit het kaakbot en vervolgens verwijderd. Wanneer alle delen zijn verwijderd, wordt het nog overgebleven kaakbot mooi glad gemaakt. Vervolgens wordt de tandvleesflap, gemaakt aan het begin van de procedure, terug geklapt en met hele kleine oplosbare hechtingen vastgezet.

Vaak wordt gesproken over “even een tandje trekken”, dat klopt voor sommige elementen. Echter zoals boven beschreven, zult u begrijpen dat een chirurgische extractie een hoop meer werk met zich meebrengt. Het kan dan soms ook voorkomen dat indien er veel grote kiezen moeten worden verwijderd, dit niet in één sessie mogelijk is.