Nierbiopsie

Wanneer er sprake is van een mogelijke afwijking in het functioneren van de nieren kan het (na alle overige onderzoeken) nodig zijn om een biopsie van de nieren uit te voeren.
Middels de biopsie wordt een klein reepje nierweefsel vergaard wat vervolgens wordt verstuurd naar de patholoog. De patholoog kan een mogelijke verklaring geven over welke ziekte en wat er speelt in de nieren van uw dier.

Hoe verloopt een nierbiopsie?

De nierbiopsie zal worden uitgevoerd door een dierenarts die ervaren is met echografie en het nemen van deze biopten.
Vooraf aan de biopsie zal er een stollingsonderzoek plaatsvinden waarmee we bepalen of de bloedstolling van uw dier in orde is. Een mogelijke complicatie bij het nemen van een nierbiopsie is een bloeding. Indien de bloedstolling van uw huisdier niet in orde is kan dit ernstige gevolgen hebben.
De biopsie vindt plaats onder een klein roesje omdat het heel belangrijk is dat uw dier stil ligt. Nadat de narcose is gegeven zal uw dier naar de echoruimte worden gebracht. Met behulp van de echo wordt de nier in beeld gebracht. Er wordt gezocht naar een geschikte plaats om het biopt te nemen. De plaats van de bioptname wordt geschoren en gedesinfecteerd. Vervolgens wordt er een klein sneetje in de huid gemaakt waardoor de biopsienaald naar binnen wordt gebracht. Met behulp van de echo wordt het exacte traject van de biopsienaald gevolgd, waarna bij goede positionering het biopt wordt genomen. Na de bioptafname wordt met behulp van de echo gecontroleerd op eventuele bloedingen. Het gaatje in de huid wordt gesloten met een beetje weefsellijm en uw huisdier kan rustig wakker worden.