Oogdrukmeting

Tegenwoordig beschikken we over een apparaatje waarmee we de oogdruk bij uw huisdier kunnen meten.

Waarom wordt de oogdruk gemeten?

De oogdruk wordt gemeten als we een dier verdenken van glaucoom ofwel groene staar. Er is dan sprake van een te hoge oogdruk in de oogbol waardoor een dier blind kan worden. Als er sprake is van deze aandoening zal er acuut gestart moeten worden met medicatie om de oogdruk zo snel mogelijk te verlagen, zodat het gezichtsvermogen en het oog zelf behouden blijven. Door de oogdrukmeting te herhalen kunnen we zien of de medicatie aanslaat en de druk vermindert.
Wanneer er glaucoom aan één oog is ontstaan door onbekende oorzaak, bestaat er ook een risico voor het andere oog. We kunnen dan de oogdruk bij het goede oog van uw huisdier controleren en zo problemen tijdig opsporen, bijvoorbeeld bij een halfjaarlijkse controle.

Hoe wordt de oogdruk gemeten?

tonopen

 

De oogdruk wordt gemeten met een Tonopen. De oogbol van uw huisdier zal eerst lokaal verdoofd worden zodat uw dier er niets van voelt. Vervolgens wordt het hoornvlies herhaaldelijk voorzichtig en kort aangeraakt waarna de druk op het digitale scherm verschijnt.

 

 

oogdrukmeting

 

 

Hiernaast ziet u hoe de oogdrukmeting wordt uitgevoerd.