Test op nierfalen

Er is een test ontwikkeld waardoor we nierfalen bij katten eerder kunnen opsporen.

Normale nierfunctie onderzoek

Normaal bepalen we de stof creatinine in het bloed bij een controle op de nierfunctie. Creatinine wordt gebruikt in de spieren en uitgescheiden door de nieren. De mate van uitscheiding van creatinine geeft informatie over het filtrerend vermogen, kortom de capaciteit, van de nieren. Als wij een verhoging van het creatinine gehalte meten in het bloed is de nierfunctie eigenlijk al verminderd met 75%.

SDMA test

SDMA is de afkorting voor een eiwit dat door de nieren wordt uitgescheiden. Dit eiwit stijgt in een eerder stadium van verminderde nierfunctie dan creatinine. Op het moment dat we een verhoogd SDMA meten is de nierfunctie met 25-40% verminderd. Kortom door SDMA te meten zijn we eerder een ontwikkelend nierprobleem op het spoor. We kunnen dan ook eerder verdere diagnostiek doen naar de oorzaak en starten met evt mediactie en voeding om het verdergaande nierfalen te voorkomen/vertragen. Kortom de levensverwachting van uw dier verhogen.

Feiten op een rij

  • 1 op de 3 oudere katten ontwikkelt nierfalen
  • dankzij de SDMA test is aangetoond dat dat de overlevingstijd van katten met nierfalen gemiddeld met 18 maanden verlengd kan worden.