Waarom is het calciumgehalte van de voeding van belang voor mijn pup?

De samenstelling van de voeding is een belangrijke factor bij het ontstaan van verstoringen in de skeletontwikkeling. Het calciumgehalte in de voeding is één van de bestanddelen die daarin een rol speelt. Suppletie van voeding van drachtige teven en opgroeiende pups van grote hondenrassen met Calcium komt echter nog veel voor. Dit wordt gedaan in de veronderstelling dat dit extra Calcium een gunstig effect heeft op de ontwikkeling van het skelet van het jonge dier.

In uitgevoerde studies is aangetoond dat een hoge Calcium (afgekort Ca) -inname bij jonge honden van grote rassen, kan leiden tot ernstige problemen. Een hoge calciumopname leidt tot een hoge Ca-absorptie vanuit de darm. Deze absorptie is niet goed gereguleerd, zoals volwassen honden dit kunnen. Kleine veranderingen gedurende de relatief korte periode van intensieve groei bij honden van een groot ras, met grote deposities van Ca in het skelet, kunnen daarom leiden tot het verstoren van de skeletontwikkeling. Ten gevolge van dit proces kunnen verschillende afwijkingen van het skelet ontstaan:

Rachitis-achtige verschijnselen

Rachitis is een skelet ziekte die vroeger veel gezien werd bij tekorten aan vitamine D. Echte rachitis zien we weinig, we zien echter wel verschijnselen die lijken op rachitis en te maken hebben met verkeerde voeding.

Wanneer een heel hoog calciumgehalte wordt gevoerd aan pups onder de 2 maanden zullen zich calcium-fosfaat complexen vormen in de darm. Deze complexen worden niet opgenomen door de darm. Hierdoor wordt het fosfaat gehalte laag omdat een groot gedeelte van het fosfaat gebonden wordt met het calcium en onveranderd de darm met de ontlasting verlaat. Daarnaast zal de overige overmaat aan calcium, welke niet gebonden is aan fosfaat, door de darm worden opgenomen. Hierdoor ontstaat een negatieve feedback op de vorming van vitamine D.

Ten gevolge van bovenstaand proces ontstaat er een (1) te hoog gehalte aan calcium (2) een te laag gehalte aan fosfaat en (3) een te laag gehalte aan vitamine D in het bloed. Dit zorgt voor een slechte mineralisatie van het skelet en verbreding van de groeischijven. We zien “slappe botten” met hele dunne schors en een heel breed merg, afwijkende stand en groei van de lange botten.

Osteochondrose

Osteochondrose is een stoornis in de mineralisatie en productie van bot vanuit de groeischijven van met name de lange beenderen bij de hond. Jonge honden hebben in alle botten groeischrijven die zorg dragen voor de aanmaak van nieuw en stevig bot waardoor de hond kan groeien. Verstoringen in deze groei kan leiden tot problemen in de stand en lengtegroei van botten maar ook tot problemen in gewrichten zoals schouder, elleboog, knie en hakgewricht doordat het bot in feite ongelijkmatig groeit. Daarnaast kunnen sommige delen kraakbeen door dit verstoorde proces niet mineraliseren tot bot en vormen als het ware losse kraakbeenflappen die irriteren in bijvoorbeeld gewrichten.

Honden van met name reuze rassen zijn extreem gevoelig voor de ontwikkeling van osteochondrose, vooral op het moment wanneer zij te veel calcium binnen krijgen. Dit leidt wederom tot een lage productie van vitamine D. Naast het lage gehalte aan vitamine D hebben reuze rassen zoals Duitse Doggen vaker een relatief laag vitamine D gehalte. Deze afwijking in calcium, fosfaat en vitamine D hoeveelheden/verhoudingen resulteren in een afwijkende mineralisatie van het bot vanuit de groeischijven. Dit leidt vervolgens tot scheefstand van de botten en afwijkingen en onregelmatigheden in gewrichten

Groeipijn

Enostosis ofwel groeipijn is een aandoening van het skelet bij de jonge groeiende hond van voornamelijk grotere rassen. Het ontstaat meestal vanaf een leeftijd van 4 maanden. De groeipijn betreft meestal de snel groeiende lange pijpbeenderen. De lange pijpbeenderen bevatten voedingskanalen waar bloedvaten doorheen lopen die het bot voorzien van voedingsstoffen en afvalstoffen afvoeren. Bij honden die teveel calcium krijgen wordt de botnieuwvorming geremd. Hierdoor passen de voedingskanalen in het bot zich niet aan, aan de groei en diametertoename van de vaten. Er ontstaat een soort stuwing waardoor onder andere het botvlies opgelicht wordt. Dit proces is heel pijnlijk voor de hond waardoor deze kreupel loopt.

Uit bovenstaande blijkt dat de voeding voor wat betreft het calcium, fosfaat gehalte alsmede de verhouding tussen beiden extreem belangrijk is voor de jonge groeiende hond van grote rassen.

Let op Calcium en Fosfaat waardes vermeld op de zak voeding zijn relatieve waardes. Deze dienen altijd te worden omgerekend in verhouding tot de energie inhoud van het voer.

Indien u twijfelt aan de kwaliteit van uw voeding kunt u het de voedingsbestanddelen aan ons doormailen. Deze tabel vind u meestal aan de achterkant van de zak. Indien u wenst kunnen wij voor u berekenen of uw voeding aan de juiste eisen voldoet. Mocht dit niet het geval zijn dan kunnen wij u adviseren met betrekking tot een alternatieve voeding. Met name het eerste jaar is enorm belangrijk in de groei en ontwikkeling van de jonge hond. Een kwalitatief goed puppyvoer betaalt zich op termijn zeker terug!