Chirurgie

In onze kliniek zijn verschillende operaties mogelijk.

Onderzoek vooraf

Voor de operatie doen wij een klinisch onderzoek bij uw dier. Daarbij bekijken we of de patiënt een verhoogd risico heeft. Zo nodig wordt dit aangevuld met verder onderzoek, zoals bloedonderzoek of een echo van het hart.

Mocht uw dier een verhoogd risico hebben, dan zullen we dit eerst met u bespreken. Verder krijgt u, als u dat wilt, een offerte van de te verwachten kosten.

Bewakingsapparatuur

Wij geven onze patiënten de beste zorg. Tijdens de operatie houden wij uw dier constant in de gaten via bewakingsapparatuur, zoals hartbewaking en een ademhalingsbewaking. Het narcoseapparaat kan de patiënt zo nodig automatisch beademen.

Risico's

Iedere narcose heeft natuurlijk een risico, net zoals bij mensen. Met ons klinisch onderzoek vooraf en onze bewakingsapparatuur beperken we de risico's wel tot een minimum.

 

 

Hieronder volgt nog een link naar een folder van ons met betrekking tot de procedure rond operatie en adviezen over de thuiskomst naderhand en de evt. herintroductie aan uw andere katten.