Vaccineren of titeren? Advies op maat

Vaccineren of titeren? Advies op maat

Gangbaar is dat honden en katten jaarlijks, tijdens de gezondheidscontrole, worden gevaccineerd. Bepaalde vaccins dienen jaarlijks te worden herhaald, anderen hoeven maar eens per 3 jaar gegeven te worden. Dit is afhankelijk van de infectieziekte waartegen wordt gevaccineerd, het type vaccin en de situatie waarin het dier zich bevindt.

In plaats van hervaccinatie is het ook mogelijk om een titerbepaling te doen. Wat is de betrouwbaarheid van het titeren? Kan titeren voor alle vaccinaties worden uitgevoerd? En, hoe lang is de vaccinatie betrouwbaar na de titerbepaling? Wanneer moet ik mijn dier opnieuw laten testen? Dit zijn allemaal vragen waar we graag een duidelijk, maar ook betrouwbaar antwoord op geven.

Vaccineren op maat

Bij de jaarlijkse gezondheidscontrole bespreekt uw dierenarts, naast het algehele onderzoek van uw huisdier, normaliter ook welke vaccinatie uw huisdier nodig heeft.
Bepaalde vaccinaties, de zogenaamde CORE vaccinaties, zijn sterk aan te raden voor ieder huisdier. Onder CORE vaccinaties vallen voor honden: Parvo, Hondenziekte, Hepatitis en de ziekte van Weil. Voor de katten betreft dit Kattenziekte (Panleukopenievirus) en Niesziekte (Herpesvirus en Calicivirus). Andere vaccinaties zoals kennelhoest of hondsdolheid zijn afhankelijk van het feit of een dier zich in een hoog risico situatie bevindt ja of nee.

Basisvaccinaties pups en kittens

Het advies van de KNMvD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde) is om alle pups en kittens de volledige basisvaccinaties te geven. Dit is inclusief de hervaccinatie tussen de 6 en 12 maanden leeftijd. Na deze vaccinatiecyclus is hervaccinatie voor de meeste bovengenoemde CORE vaccins pas nodig na 3 jaar. Een uitzondering hierop is de ziekte van Weil bij de hond. Deze dient jaarlijks herhaald te worden bij honden die risico lopen. Uw dierenarts zal met u de voors en tegens van deze vaccinatie bespreken. 
Bij katten adviseren we vaccinatie tegen niesziekte jaarlijks en tegen kattenziekte 1 x per 3 jaar. 
We proberen een zo passend mogelijk advies te geven voor uw huisdier, zodat hij/zij krijgt wat hij/zij nodig heeft en niets dat overbodig is.

Gezondheidscontrole

Wat wel benadrukt dient te worden is het belang van de gezondheidscontrole. Of u nou wel of niet kiest voor bepaalde vaccinaties of liever wilt titeren, vinden wij het belangrijk uw huisdier jaarlijks te controleren. Deze algemene controle is bedoeld om mogelijk aanwezige ziektes tijdig aan het licht te brengen zodat een eventuele behandeling kan worden ingezet en de kwaliteit en duur van het leven van uw huisdier zo optimaal mogelijk is. Het niet vaccineren of titeren is dus zeker GEEN reden om geen gezondheidscontrole te laten uitvoeren.

Wat is titeren?

Met zekerheid kan voor de meeste CORE vaccinaties worden vastgesteld dat deze een bescherming bieden voor in ieder geval 3 jaar. Echter, uit onderzoek blijkt dat voor sommige van deze vaccinaties het ook mogelijk kan zijn dat deze een veel langere tijd bescherming bieden. Men kan zich daarom afvragen of hervaccinatie na drie jaar wel voor alle honden nodig is. (met uitzondering van Weil)

Voor uw dier kan men nagaan of hervaccinatie noodzakelijk is door middel van een bloedonderzoek. Met dit bloedonderzoek wordt gekeken of uw dier nog over voldoende afweerstoffen beschikt tegen de betreffende ziekte. Daarnaast kan het ook handig zijn deze bloedtest uit de voeren bij dieren waarvan de vaccinatiehistorie onbekend is of bij een dier dat gemakkelijk bijwerkingen vertoond bij een vaccinatie.

Betrouwbaarheid

Maar hoe betrouwbaar is dit bloedonderzoek nou eigenlijk? En als de test positief is voor hoe lang is mijn dier dan nog voldoende beschermd?
Met de Vaccicheck®, die wij momenteel gebruiken voor de hond en de kat, komen we te weten of uw dier nog genoeg afweerstoffen heeft tegen de verschillende ziektes.  Aan de hand van de uitslagen, kunnen we een advies geven wanneer het weer verstandig is om te hertesten. Kortom, we kunnen een advies op maat geven voor uw dier!

Welke vaccinaties kunnen getiterd worden?

De meeste CORE vaccinaties kunnen met het bloedonderzoek gecontroleerd worden. Voor een aantal vaccins bij de hond is er geen bloedtest beschikbaar omdat bewezen is dat deze vaccinaties maar kort bescherming bieden. Een voorbeeld hiervan is de ziekte van Weil, en kennelhoest.

Een vaccinatie zoals hondsdolheid is wettelijk verplicht indien men naar een bepaald land eist. Hiervoor gelden wettelijke vaccinatietermijnen.

Titeren van pups

Het gebruik van deze tests bij pups, om vast te stellen wanneer de afweerstoffen van de moeder zijn verdwenen met als doel een optimaal vaccinatietijdstip te bepalen, is mogelijk maar heeft nadelen. Door de sterke individuele variatie dienen alle dieren in een nest iedere 2 weken getest te worden en dus bloed te worden geprikt. Daarnaast zal het risico op infecties toenemen als dieren ongevaccineerd rondlopen.

Tenslotte is er nog onvoldoende informatie beschikbaar over de beschermingsduur van pups die alleen de puppyvaccinaties tot 12 of 16 weken hebben gekregen. Indien men na 16 weken stopt met vaccinatie is het advies om op 1 jaar leeftijd weer te testen en afhankelijk van de uitslag te bepalen wanneer dit herhaald moet worden.

Samengevat:

  • We bieden sowieso al een vaccinatieadvies op maat
  • Titeren kan voor de CORE vaccinaties
  • Titeren kan niet voor vaccinaties als Kennelhoest, Rabiës en Weil.
  • Titerbepaling vervangt geenszins de jaarlijkse gezondheidscontrole.
  • Aan de hand van de titeruitslagen kunnen we een advies geven wanneer de volgende titerbepaling verstandig is.

Wat biedt Dierenkliniek Hoogveld:

  • Sowieso de jaarlijkse gezondheidscontrole waar wij veel waarde aan hechten.
  • Een vaccinatie schema op maat met u besproken zoals boven aangegeven. Gewoon wat uw huisdier nodig heeft, maar niets dat overbodig is.
  • Wij kunnen zelf in ons laboratorium, indien gewenst, een titerbepaling  bij uw hond of kat uitvoeren, met daaropvolgend een vaccinatieadvies op maat voor uw huisdier.
  • Er vindt geen titerbepaling plaats zonder jaarlijkse gezondheidscontrole.

Neemt u voor vragen gerust contact op!